Transparentní obec

Mluviti stříbro. Mlčeti zlato.
Kdo zlato má, mlčet si může
Kdo však si přál, abys jak stařec třaslavý
jen potají a tiše proklínal bezpráví?
Neboť - mlčíš-li vždy a všude
vše ještě horší bude.
Nespatříš ani záblesk práva,
o kterém se ti zdává.
A pro toho, kdo jako ty nekoná a mlčí jen,
pro toho svět zůstat může nezměněn.
Kdo nepozdvihne hlas,
ten mlčí na souhlas.
(Herman van Veen)

Naše země z historických důvodů trpí malou angažovaností občanů ve správě obcí, krajů a státu. To je však nezdravé podhoubí, ve kterém se moc nedaří obecnému dobru. Větší zapojení občanů do správy je nutné pro udržení a rozvoj demokracie. Pokud se nezajímáme o komunální dění, pak těžko poznáme, kdo opravdu něco dělá a kdo jen hezky mluví. A čím méně to poznáme, tím je větší nebezpečí podpory prospěchářů a populistů, kteří nám budou více škodit a mohou nás dokonce vrátit do nesvobody (1932 v Německu, 1948 u nás). Názorný případ je naše východní velmoc, kde vrchností a komunisty staletí pěstovaná mentalita mužika umožňuje vládu tvrdé ruky, která může v podstatě cokoliv a lidé jsou jen hříčkou v jejich rukách (zdroj zde nebo zde). "Hodný diktátor" neexistuje.

Transparentní obec je projekt uspořádání a zpřehlednění informací týkajících se fungování obce, aby se do jejich řešení mohl zapojit i občan.

Témata pro Slatiňany

Konkrétní ukázka je tato tabulka "Témata pro Slatiňany" přehledně zachycující obecně významné věci včetně souvisejících okolností. Informace do tabulky může vkládat každý politik, odborník a občan, aby se s nimi mohli snadno a rychle seznámit ostatní a neztráceli čas zjišťováním nebo vysvětlováním již zjištěného, ale aby mohli navázat a posunout věc o kousek dopředu. Ačkoliv povzbuzujeme k přispívání i politické strany, snažíme se být neutrální. Pokud máte z nějakého záznamu dojem neobjektivnosti, tak nám to prosím napište včetně návrhu neutrální formulace. Upravíme či doplníme. Významné změny jsou nějakou dobu dostupné jen pro zúčastněné jako koncept zde. Toto je ověřovací verze pro ověření funkčnosti a stanovení optimální datové struktury. Konečná verze by měla být webová aplikace s možností sledování změn, filtrací, vyhledáváním apod.TADY pro vás připravujeme stránky - hezčí, přehlednější, s možností vyhledávání, psaní komentářů i doplňování informací. Stihneme to do komunálních voleb 2018? No, uvidíme...

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 |

Aktualizace tohoto listu: 18:04 13.4.2018 . Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2017