15.2. Opakované veřejné projednání Územního plánu (aktualizováno)

Bylo zahájenou opakované řízení o územním plánu Slatiňany.

Veřejné projednání se pak bude konat 15.2.2023 od 14h na Městském úřadě.1

Podklady lze stáhnout zde: Slatiňany: Chrudim (zde si stáhnete ZIP soubor 50MB velký s 8 výkresy a textovou částí).

hlavní výkres druhého návrhu

Budou se projednávat pouze zapracované změny vzešlé z předchozího Veřejného projednání Územního plánu v sokolovně. Žádné další podněty nelze zadávat.2

Pokud ne budou připomínky zásadní, mohl by se nový územní plán dokončit už letos a některé projekty jím blokované začít realizovat, např. Přestavba Modely na kulturní centrum nebo Vytvoření parkoviště před sokolovnou.


Doplněno 15/2/2023

 

  1. file (imunis.cz)[]
  2. starosta ústně na zastupitelstvu 11/1/2023[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.