16. Zasedání zastupitelstva 22.9.2021 – aktualizováno

účast: 18 (chybí Steklý, Vychodil a Sejkorová, která přišla s bodem 4)

 1. Program 16. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Koupě chaty č. ev. 108 v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo)
  Zpráva k bodu

  1. proti: 18
 3. Bod č. 3 – Záměr prodeje části pozemkové parcely o výměře 80 m2 č. 335/1 v kat. území Škrovád (cesta od křižovatky za hospodou pod kopcem k Drobílkom – jde o oplocenou část)
  Zpráva k bodu

  1. proti 18
 4. Bod č. 4 – Koupě pozemkových parcel – ulice za benzínkou – č. 116/17, 116/42, 116/59, 116/60, 116/63, 119/7 v kat. území Škrovád, včetně obslužné komunikace (mapa) – za 1 Kč
  Zpráva k bodu

  1. starosta: pozemky jsou bez závad (kromě běžné údržby)
  2. v důvodové zprávě je podmínka policie na vybudování chodníku, ale není to povinnost města
  3. místostarosta: vlastnění by usnadnilo rozvoj lokality
  4. starosta: závazek vybudování osvětlení byl vůči obyvatelům, ne městu
  5. silnice je zkouladována
  6. pro: 17, proti: Mandys + 1
 5. Bod č. 5 – Vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení odpadového systému města Slatiňany
  Zpráva k bodu

  1. systém se zachovává v roce 2022 jako v roce 2021
  2. pro 19
 6. Bod č. 6 – Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  Zpráva k bodu

  1. místostarosta: vše stejné jako loni, včetně ceny
  2. Koblížek: jak tedy chce město motivovat občany, aby lépe třídili? V předchozím roce je třídění kolem 36%, ale záměr státu je 55%
  3. Chalupník – krátce funguje svoz odpadu od domu, letní týdenní režim, byl nouzový stav, takže to musíme ještě vyhodnocovat, než zavedeme něco nového
  4. místostarosta: zastupitelstvo shodilo před rokem bonus za třídění a dodnes jsem nezaznamenal
  5. starosta + Máloková: stávající smlouva neumožňuje vážení,
  6. starosta: Komise pro životní prostředí se také přiklání ke status quo
  7. Rulík: další důvod ke zdrženlivosti je, že příští rok jsou volby a bude se měnit zastupitelstvo
 7. prašná ulice ve Škrovádě pod lesem nad schody

  Bod č. 7 – Koupě pozemkové parc. č. 86/19 v kat. území Škrovád (nezpevněná ulice ve Škrovádě k chatám v Borku)
  Zpráva k bodu

  1. starosta: rada města a investiční odbor je pro odkoupení
  2. Picpauerová: obyvatelé přilehlých nemovitostí jsou pro převzetí majetku města
  3. občan: je to obálková metoda, což je pro město problém
  4. starosta: ceny musíme zveřejnit, minimální je 74tis 
  5. účast na řízení je schválena 19 hlasy
 8. Bod č. 8 – Záměr prodeje nebo směny části pozemkové parcely č. 10/8 v kat. území Slatiňany (část ulice Medunova)
  Zpráva k bodu

  1. 2m2 upravit sjezd z parkoviště mezi autoservisem a Harsovi, chtějí zaplotit vjezd – žádá majitel – změnit tvar své parcely
  2. starosta: rada města doporučuje
  3. pro směnu: 19
 9. schválení zakládacích listin svazku obcí, protože 1 obec ho opouští asi Hrochův Týnec
  1. změny stanov schválilo:19
 10. Různé
  1. starosta: děkuje Sokolům za pomoc s organizací oslav 50 let a je mu líto, že zastupitelé měli malou účast jak v Sokolovně tak ve Společenském domě
   1. host Lebduška: děkuji těm málo zastupitelům, kteří se zúčastnili oslav
  2. další zastupitelstvo bude 6.10.2021 v Sokolovně už v říjnu (je asi 42 připomínek)
   1. starosta: před zastupitelstvem budou body zveřejněny
  3. Drahokoupil – osadní výbor Kunčí má připomínky k betonové garáži, která je města, ke vzhledu. Když už tam musí být, tak bychom rádi, kdyby se obložila dřevem a provedla se sedlová střecha, jak se projednávalo s panem Malinou. Ale máme dojem, že radu města nezajímá
   1. starosta: osadní výbor je jen poradní orgán zastupitelstva, rozhoduje samostatně
  4. místostarosta: rekonstrukce běžeckého oválu – je zde možnost získání podpory, dotace od Národní sportovní agentury. Závazek města je 30%, tj. aktuálně 4,8 mil. Kč. Zkusíme to podat jen na ohlášku, jako rekonstrukci, to by se stihlo, žádosti jdou do konce září. Teď po nás chtějí závazek, jestli budeme mít zájem.
   1. Lebduška: podmínka téhle dotace je stavební povolení
   2. hlasování: pro účast – 19 pro, pro dofinancování 4,8mil. z města: 19
  5. z hostů: obyvatel ulice Jiráskovy kritizuje údržbu – stromy tam historicky nebyly, jsou přerostlé a nebezpečné, jednou nám větev servala kus okapu a baráku, vyřešili jsme to sami; jestli by je nechtělo důkladněji ořezat jako třeba u řeky
   1. Jasany a lípy už se řeší a ošetřují, bude to dělat odborná firma, musí se řešit i vegetační období. Ošetření jednoho stromu je v řádu tisíců.
   2. Bušta: lípy se tam dávaly v 50. letech, ale původně tam byla alej jírovců
   3. starosta: alej je také pod památkovou péčí
  6. sloupky s řetězy na konce ulice komplikují vjezd i popelářům
   1. starosta: šířka je 4m, pro osobní auta by to mělo být dostatečné, ale budeme to řešit kvůli popelářům, kteří posledně nevyvezli kvůli tomu ulici.
   2. Občan: dosud město sváželo popelnice k hlavní silnici
    1. starosta: to je ale špatná precedens
    2. Málková: to svážení se zavedlo po rekonstrukci Jiráskovy ulice, aby se ochránila před těžkou technikou, i třeba kvůli historické kanalizaci
   3. Hromádková – ulice Palackého – parkují tam hodně řidiči – nezvažuje se zákaz zastavení nebo stání aspoň po dvůr údržby? Navíc pracovníci ústavu jezdí po silnici
    1. koblížek: co volat městskou policii
    2. starosta: před rokem a půl jsme zkoušeli volat policii a občané byli nespokojeni
    3. Kolek: mám problémy s výjezdem na TGM, auta parkují až k hraně. Ale i poutače jsou někdy umístěny přímo na křižovatce a zhoršují výhled
   4. počítá se o protihlukovou stěnu u obchvatu jako bude na Orel?
    1. starosta: projekt obchvatu byl schválen a jistě studie byly prováděny
    2. koblížek: dávali jsme návrh za sedmu, aby tam byl aspoň pruh lesa
    3. brůžek: územní plán neřeší hlučnost
    4. starosta: nebudeme přece odhlučňovat průmysl, který sám působí hluk

 

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.