Kde se bude moci v okolí Slatiňan stavět se rozhoduje ve středu 14h v Sokolovně. Podlehnou zastupitelé developerským tlakům? 17. mimořádné zasedání zastupitelstva 6.10.2021 k připomínkám nového územního plánu

Ve středu bude v sokolovně důležité zasedání: zastupitelé budou rozhodovat o 31 námitkách vůči návrhu nového územního plánu. Některé jsou dosti zásadní. Námitky podali občané a organizace po veřejném projednání 13.5.20191. Jednotlivé námitky pak podle svých priorit buď zamítl nebo zapracoval do Územního plánu pořizovatel Zdeňkem Havlíkem  z Odboru územního plánování MÚ Chrudim ve spolupráci s . Ve středu musí zastupitelé schválit zpracování jednotlivých námitek anebo se usnést, jak se mají vypořádat. Vzhledem k závažnosti i Výbor pro ÚP doporučil Městu zorganizovat dva semináře pro zastupitele věnované konkrétním návrhům a jejich vyhodnocení tak, aby se s nimi mohli zastupitelé podrobně seznámit a usnadnilo jim to jejich rozhodování.2

Všechny tyto námitky se pak podle stanoviska zastupitelů zahrnou do připravovaného plánu, což bude trvat několik měsíců. Poté bude druhé veřejné projednání, během kterého bude moci kdokoliv z dotčených opět dávat připomínky, se kterými se pořizovatel ve spolupráci s Výborem vypořádá. Poté a dalších pár měsících bude další zasedání Zastupitelstva, kde zastupitelé budou znovu schvalovat konečnou podobu územního plánu i se zapracovanými námitkami a ten bude moci začít platit.3

návrh nového územního plánu pro veřejné projednání

Nový územní plán se připravuje už 9 let. Proč a jak je podrobně popsáno v článku z roku 2019 Nový územní plán finišuje. Na vydání nového ÚP čeká např. podávání žádostí o dotaci na nový kulturní dům nebo stavba parkoviště před Sokolovnou.

Zastupitelé dostali týden před zasedáním podklady, které údajně čítají mnoho desítek stran. Navzdory veřejnému slibu z posledního zastupitelstva, že námitky budou včas zveřejněné, jsou 3 dny před zasedáním na webu města zveřejněny pouze návrhy usnesení na čísla námitek. Znění námitek však zveřejněno nebylo a tak se lze jen domýšlet, čeho se asi týkají.

Je otázka, jestli bude na samotném jednání prostor sdělit veřejnosti, čeho se která námitka týká a o čem budou zastupitelé vlastně rozhodovat. Ti, kdo námitky podávali, vesměs nevědí, jaké číslo mají jejich námitky, takže do poslední chvíle nevědí, jaké stanovisko Výbor k jejich námitce zaujal.

Takže se můžete přijít podívat, jak budou zastupitelé o něčem rozhodovat a budete-li mít štěstí, dozvíte, o čem.

Jestřabovsko

Proslýchá se, že jednou z námitek se týká rozšiřování slatiňanského Beverly Hills nad Podskálou. Majitel zdejší vily a 3/4 hektarového pozemku4 umožnit stavbu dalších domů, které by však už nebyly tak dobře ukryty. V tomto místě nikdy nemělo být soukromé bydlení. Majitel získal tyto pozemky od města a farnosti a povolení ke stavbě (1995) pod záminkou vybudování léčebného ústavu pro děti za farářování Václava Pavliše a starostování Marie Málkové, která připomíná, že v té době měl záměr hippopenzionu velikou podporu většina členů zastupitelstva5. Se záměrem seznámil radu města Vítězslav Kolek a velký propagovatel byl také tehdejší kastelán Jaroslav Havlíček. Na biskupství za město jednala Marie Málková (ODS), za farnost pan Růžička (člen farní rady), a Jiří Krajíček (lidovci) za Radu města6. Místo ústavu však postavil soukromý rodinný dům a zakázal sem vstup. Aby prošel kolaudací, byl vydáván za dům správce sanatoria. To bylo v době, kdy odbor výstavby a ŽP vedl Antonín Odvárka (KSČM).

dům p.Vodehnala na podskále

S tímto stavem se dodnes nesmířilo mnoho občanů a většina zastupitelů a proto probíhají snahy blokovat zde další zástavbu, protože se evidentně nejedná o žádné sanatorium. Už v roce 2008 se usneslo Zastupitelstvo, že je proti bytové zástavbě v této cenné lokalitě. V roce 2017 Rada města vydává stavební uzávěru na Jestřabovsku, o kterou se majitel s městem soudí. Stavební závěra padne s novým územním plánem, proto se město snaží i do něj dostat, aby zde nešlo už nic dalšího stavět3.

Nicméně zastupitelé čelí tlaku, aby dříve povolenou výstavbu (penzionu) neomezovali, jinak městu hrozí náhrada nákladů. Nahrazována je přitom zmařená investice (zejména prostředky vynaložené na koupi pozemku pro výstavbu a na projektovou přípravu výstavby) a případně též snížení ceny pozemku v důsledku změny územního plánu7. 8 Nicméně náhrada se týká cen v obvyklé výši9 v době jejich vzniku určené soudem, tedy o desítky či max. statisíce Kč, což by byla cena za udržení této cenné lokality aspoň ve stávajícím stavu.

Vodehnalovy stavby na Jestřabovsku podle katastru

Na žádost redakce o sdělení dalších námitek10 město odpovědělo, že není zákonná povinnost dané údaje zveřejňovat. Nad rámec zákona Rada města souhlasila pouze se zveřejňováním „zpráv“, což bylo v tomto případě splněno. Požadované informace jsou v přílohách „zpráv“, o nich zastupitelstvo diskutovalo, ale na ničem se neusneslo.11 Dotyčný zápis12 však o „zprávách“ nic neříká, což tajemník už nechtěl komentovat13

 1. 13. 5. 2019 Veřejné projednání Územního plánu[]
 2. Jiří Urválek, člen Výboru pro ÚP, emailem 4/10/2021[]
 3. Zdeněk Havlík telefonicky 4/10/2021[][]
 4. Vodehnal Ivo a Vodehnalová Helena cuzk.cz: VDP – Parcela – detail[]
 5. email MM 5/10/2021[]
 6. Město a biskupství prodává pozemek nad Podskálou na hippologické centrum – slatinak.cz 1990-1994[]
 7. §102 Stavebního zákona[]
 8. Zdeněk Havlík telefonicky a e-mailem 4/10/2021[]
 9. §102 odst. 2 Stavebního zákona[]
 10. žádost odeslána e-mailem na starostu a SMS na J. Brůžka z Výboru pro ÚP 3/10/2021[]
 11. Josef Prokš tajemník, e-mailem 4/10/2021[]
 12. http://www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_01219.pdf[]
 13. e-maily mezi RK a JP 8.-12.10.2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.