19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města

První zastupitelstvo roku 2022. Bohužel ani v tomto případě nejsou zveřejněny na webu města bližší podklady(k 11.1.2022), je znám jen program.

Mimo něj bude zastupitelům představena připravovaná dopravní koncepce města na 20 let, která byla zveřejněna na webu a Facebooku města počátkem ledna a zmíněna v lednových Ozvěnách.

Poté se budou moci zastupitelé a občané ke koncepci vyjadřovat a jejich připomínky se pokusí pracovní skupina zapracovat, aby mohla být definitivní verze koncepce schválena na březnovém zasedání.


Přítomno 17 zastupitelů – chybí: Steklý, Vychodil, Fryšová, Chalupník

Projednávané body

 1. Program 19. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2021
  1. pro 17
 3. 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022
  1. pro 17
 4. Představení dopravní koncepce města za účasti zpracovatele
  1. Osobně představil za zhotovitele p. Panský
   1. legálně parkuje aktuálně jen asi 1/4 vozidel
   2. představeny jednotlivé mapy
   3. zmíněných 10 nejvýznamnějších změn
  2. připomínky do 6/2/2022
 5. Různé
  1. 2.2.2022 – veřejný seminář o plovárně
   1. bude možno řešit i připomínky k dopravní koncepci
  2. omezení dopravy Lihovky – nějaká zábrana?
   1. stavba bude do 6/2022
   2. zahrazení je trvalé, aby tam vznikla cyklopěší stezka
  3. kde vázne dokončení kruháče?
   1. SŠ – čekáme na světla, firmě nabíhá 500Kč penále denně
 6. Diskuze a závěr

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.