2. Zasedání zastupitelstva města – opakovaná volba starosty a radních

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
koná se dne 22. listopadu 2022 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

21 účastníků

Program:

 1. Složení slibu členů zastupitelstva
  1. Holeka, Šotta, Slanina
 2. Program 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro. 21
 3. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany
 4. Volba starosty
  1. sedma navrhuje Brůžek – 11 pro – schválen /snk navrhlo I. Jeníka, k jeho volbě nedošlo/
  2. rozloučení – I. Jeník
  3. úvodní řeč – J. Brůžek
 5. Volba místostarosty a dalších členů Rady města Slatiňany
  1. sedma navrhuje místostarosta M.Harsa – 11 pro /TOP09 navrhlo: Štastný, k volbě nedošlo/
  2. návrh radní – sedma navrhla – Šotta, Drahokoupil, Peřina, Švecová, Kubín – pro 11
 6. Výbory Zastupitelstva města Slatiňany
  1. určení počtu členů finančního výboru, kontrolního výboru, osadního výboru, výboru pro územní plánování
   1. /předseda/
  2. volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru
   1. /přestávka 15 min na poradu/
   2. návrh sedmy – 5 členové – Chalupník /předseda/ 21 pro, Douša 21 pro, Hubnerová 21 pro, Herrová 21 pro, Jeník 14 pro
  3. volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru
   1. 5 členů 21 pro; Šťastný /předseda/ 21 pro, Steklý 21 pro, Zahradník 21 pro, Kunc pro 20 /zdržel se sám/ 
  4. volba předsedy osadního výboru a členů osadního výboru Kunčí
   1. zřízení výboru – pro 21
   2. Drahokoupil /předseda/ – pro 21
  5. volba předsedy výboru pro územní plánování a členů výboru pro územní
   plánování

   1. 5 členů – pro 21
   2. členové: Brůžek /předseda/ pro 18, Petr Kolek pro 16, Kubín 13, Urválek 21, Karlík pro 13 
   3. Chlupník navrhuje: místo Brůžka zahradníka / k volbě nedošlo/ a slanina navrhuje: zahradník / k volbě nedošlo/
   4. dotaz Štastný – budou zastupitelé za vraníky iniciovat změny v ú.p. v tomto volebním období? – Karlík a Harsa: ne, Šotta a Kubín odmítli odpovědět
 7. Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva a poskytování dalších peněžních plnění
  1. návrh – odměny předchozího volebního období o inflaci 2020 a 2021 – 10,1% 13 pro, další návrhy byly, 0% a 10,1% zaokrouhleno na 10
  2. odměny hrubého
   1. místostarosta 22141
   2. radní 4283
   3. předseda komise 1712
   4. člen komise 1426
   5. zastupitel 1071
 8. Udělení souhlasu s pracovněprávním vztahem mezi městem a členem zastupitelstva obce – Rulík – velitel sdh
  1. pro 21
 9. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
  1. Brůžek – pro 21
 10. Dílčí přezkoumání hospodaření města a zpráva o stavu finančních prostředků města
  1. pro 21
 11. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na  r. 2022
  1. příjem z dividend vaku 421 tis., odstupné i.jeník 346tis, další mzdové výdaje 65tis
 12. Různé
  1. tajemník – elektronické předávání podkladů
  2. tajemník – rozloučení, bude zastupovat p. Rašín
  3. návrh zveřejňování zápisů /předchozí skončil s koncem minulé rady/ – pro 20
 13. Diskuze a závěr
  1. Štastný – několik dotazů na budoucí priority a program vedení města

konec 18:20

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.