RM schválila návrh řešení parkoviště u vodní nádrže u nádraží

USNESENÍ
z 56. schůze rady města Slatiňany
ze dne 15. srpna 2016

713/56/2016/RMS
schválila návrh řešení parkoviště u vodní nádrže u nádraží v ulici Nádražní ve Slatiňanech
a jeho předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace a provést současně i II.
variantu, kde bude navrhnuto šikmé stání

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.