3D studie na nové silo ve Škrovádě je pro RM nedostatečná

RM byla seznámena s vypracovanou 3D studií Výstavby zásobníku obilí ve Škrovádu v areálu Hřebčína Kladruby a  konstatovala její nedostatečnost. Rozhodla tak o pověření MěÚ kontaktovat Agenturu ochrany přírody
a krajiny o stanovisko ve věci plánované výstavby v kontextu  bezprostředního sousedství chráněného území Krajinné památkové
zóny Slatiňansko-Slavicko.

Odkaz: Ozvěny 10/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.