Zastupitelstvo požádáno o nízké obrubníky a žádné další zálivy ve Škrovádě

Dva občané bydlící v dotyčné požádali zastupitelstvo na zasedání, aby při rekonstrukci jejich ulice přihlíželo k přání jejich obyvatel, zejména co se týče zachování průjezdnosti a průchodnosti – šířky vozovky a výšky obrubníků – jak se to nestalo v mnohých dalších ulicích Škrovádu.

Na zastupitelstvu bylo doporučeno sepsat požadavky a předat městu.

Do zápisu se však nedostalo.

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.