Povýšení Slatiňan na město

K povýšení obce Slatiňan na město došlo na základě rozhodnutí rady KNV v Hradci Králové 2. 4. 1971. Ve stejném roce byla k městu připojena samostatná obec Trpišov, předtím v roce 1960 obce Škrovád a Kunčí. Počet obyvatel města k 31. 12. 1971 včetně přilehlých obcí činil 3807 osob, z čehož bylo 45% mužského pohlaví.1

O slavnostním aktu povýšení obce na město obsáhle informovaly Ozvěny z května 1971. V kulturním domě se 2. 4. 1971 konalo plenární zasedání MNV, na němž předal náměstek předsedy Východočeského KNV Pravda rozhodnutí rady o povýšení obce na město a čestné uznání za soutěž mezi
obcemi do rukou předsedy MěNV Josefa Svatoně. Mezi čestnými hosty byli také zástupci Sovětské armády včetně čestného občana Slatiňan lékaře plk. N. I. Kobjakova (toto občanství obdržel 8. 8. 1970). 1

  1. Ozvěny 9/2021: Renata Maryšková a Milan Vorel – Slatiňany obdržely statut města před padesáti lety[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.