Slatiňanským obětem I. sv. války postavilo místní sdružení pro stavbu pomníku důstojný památník, který byl vytesán ze slezské žuly v dílně pardubického sochaře Václava Zahálky nákladem 14.000 Kč. Slavnost se konala dne 20. 5. a to za velké účasti domácích i přespolních. Dojemný slavnostní průvod se ubíral ze stromořadí „kaštanky“ Nasavrckou ulicí k pomníku před zahradou obecní školy. Zvláště budil pozornost alegorický vůz, který představoval loučení vojínů s domovem a smrt jejich na bojišti.

Odkaz: Stalo se v Slatiňanech v roce 1923; P. Kolek; Ozvěny 10/2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.