Svěcení kostela biskupem Brynychou

(z kroniky Liber Memorabiliun Parochioe Slatinanensis ab ao 1836, str. 205)

Dne 12. listopadu 1893 byl chrám P. konsekrován od J. M. nejd. p. biskupa Edvarda Jana Brynycha. K slavnosti té ozdobila se celá osada přečetnými prapory barev národních a auerspergských, u vstupu pak dá stromořadí u silnice zbudována byla vkusná slavností brána. V sobotu o půl čtvrté hod. odpoledne oznamovala střelba z hmoždířů, že se světitel chrámu P. blíží a již krátce po tom přicválalo banderium jezdců, opásaných šerpami v barvách národních, které vyjelo vrchnímu pastýři kus cesty vstříc. Byli to rolníci z Kunčí. U brány uvítal nejd. velepastýře p. starosta Jos. Holub, p. ředitel Heřmanovský a drůžička Ella Jirovicova, dceruška účetního cukrovaru ve Slatinanech. Za hlaholu zvonů, střelby z hmoždířů a zvuků hudby ubíral se průvod všech účastníků kolem kostela k farní budově. Na prahu uvítal nejd. světitele sám patron chrámu J. J. František Josef. kníže z Auerspergů a vstoupil s vrchním pastýřem do fary. Na to odebral se nejd. světitel do chrómu P., kde po předepsaných obřadech měl překrásné kázání, načež konáno před ostatky svatých, jež v kamenném oltáři umístěny býti měly, officium ss. Martyrum. Soumrakem na dané znamení výstřelem z hmoždíře zazářily celé Slatinany v moři světel od knížecího sídla až po ty nejmenší chaloupky. O 6. hod. přibyl za zvuku hudby před osvětlenou farou průvod s lampiony, které nesli členové živnostenského společenstva a čtenářské besedy. Před farou přednesli pp. učitelové zesílení jinými pěvci velmi pěkně 3 sbory. Hned po prvním vyšel J.M. ndp. biskup ven a poděkoval se srdečně všem, kdož se zastaveníčka účastnili, zejména správci školy p. Aug. Vilímovi jako dirigentu i ostatním pěvcům za zdařilý zpěv. Po té provolána J. M. ndp. biskupovi sláva, načež zahrála hudba hymnu rakouskou a pak „Kde domov můj“. Po večeři odejel nejd. p. biskup do Chrasti, ježto jsa poněkud churav pozvání J.J. knížete pána, aby zůstal hostem v zámku, vyhověti nemohl.
Druhého dne v neděli o Y28 ráno přijel ndp. světitel opět z Chrasti do Slatinan, načež započal ihned posvátný akt svěcení chrómu P., kterýž trval až do pravého poledne. Mezi svěcením konal ndp. biskup 3 promluvy, jimiž velice srozumitelně posvátné obřady konsekrační vysvětloval…

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.