9. Zasedání městského zastupitelstva – schválení nového územní plánu 🗓 🗺

dne 20. září 2023 od 16h v budově MěÚ1

Neoficiální poznámky kurzívou

Přítomno 20, chybí Rulík

hlasovací zařízení se nepovedlo uvést do provozu, proto se hlasuje ručně

 1. Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Prezentace investičního záměru NHK
  1. Ředitel hřebčína Jiří Machek na jednání o nových silech ve Škrovádě avizoval, že na tomto zastupitelstvu požádá město o názor na nové návrhy řešení uskladnění ovsa.
  2. Účastní se Jiří Machek, Vlastimil Váňa a Martin Lacina, přednáší JM:
   1. byl projekt k obnově posklizňové linky ve Škrovádu
   2. hledali jsme kompromisy, do 31/10 je pozastavena žádost o stavební povolení
   3. představili jsme 2 kompromisy:
    1. starší
     1. snížení sil o 1,5m
     2. auta nebudou couvat, ale projíždět
     3. při manipulaci by byla zavřena vrata
    2. novější návrh
     1. pouze oprava linky
     2. výměna technologie
     3. nové opláštění
     4. žádná sila
   4. dotaz: co přesunout k seníku?
    1. JM: jakýkoliv přesun je pro nás finančně nebo časově náročnější
    2. p.Křivská: tato varianta podle mě nemá šanci projít přes dotčené orgány (je to na vyvýšeném místě, Památková zóna Slatiňansko-Slavicko apod.)
    3. T.Kunc: podle mě to u seníku nemá šanci projít přes hasiče, kde se uskladní žně
     1. JM: žně se uskladní v hale
    4. V.Peřina: seník je sice mimo CHKO, ale přesto je u seníku krajinářsky hodnotné; je třeba i hřebčínu umožnit hospodařit a i město by mělo mít zájem, aby tu hřebčín mohl fungovat
    5. Slanina – i do těch hal by šly dát násypky
     1. JM: i to je možné, ale to nemá vliv na dnešní diskusi
  3. R.Koblížek: mohli byste prověřit možnost zaclonit seník od Trpišova?
   1. JM: děkuji za podnět
  4. S.Šťastný navrhl usnesení, že Město je stále proti výstavbě posklizňové linky uprostřed rodinné výstavby
   1. pro: Picpauer, Šťastný, Sobotková, Steklý
 3. Vydání nového Územního plánu Slatiňany
  1. Zastupitelé by měli schválit zpracování připomínek zastupitelů z jednání v sokolovně v říjnu a dále z veřejného projednání na úřadě v únoru
  2. J.Urválek z komise pro ÚP předložil 4 připomínky, které byly objasněny. Zápis z výboru byl poté odsouhlasen všemi členy výboru
  3. S.Šťastný: proč poslední verze ÚP nebyla před zastupitelstvem uveřejněna na webu města? Je to i v rozporu s usnesením o zveřejňování podkladů pro zastupitelstvu.
   1. V.Hoffman: město není povinné ÚP zveřejňovat před schválením
   2. J.Brůžek: zveřejňovali bychom rádi, ale dosud jsme nebyli výrobci nových webových stránek proškolení, které bylo ve smlouvě; s firmou VZ Company jednáme písemně, ale za některé úpravy požadují za peníze. Stránky stály přes 600 tis., takže by tohle podle nás mělo být v ceně
    1. S.Šťastný: požádalo město o proškolení?
     1. J.Brůžek: to bych se chtěl zeptat vás, jestli jste při převzetí požádali o proškolení?
  4. J.Zahradník: byl bych býval rád, kdyby před hlasováním proběhlo nějaké seznámení nových zastupitelů s ÚP, protože mě se třeba nezdá omezení min. 800m2 a 1200m2 v Trpišově a Škrovádě mi přijde moc.
   1. J.Brůžek: nějaká hranice musí být, odborníci doporučují hlídat si hustotu zástavby, aby nedošlo ke kobercové zástavbě jako v některých satelitech. Myslím že se jedná o dobrý kompromis.
   2. M.Chalupník: v tuto chvíli bych neřešil tyhle dílčí parametry, blokoval by se tím celý ÚP, lze to ale řešit posléze
   3. J.Brůžek: je možné v budoucnu pořizovat změny ÚP, pokud to zastupitelstvo odsouhlasí
  5. pro: 19 (kromě Jeník)
  6. JB: ÚP vyjde v platnost 15 dní po vyvěšení na úřední desce
 4. Předkupní právo k chatě č. ev. 101 v chatové lokalitě „Borek“ v kat. území Kunčí
  1. z důvodu prodeje majitelé nabízejí chatu městu přednostně za 600 tis. Kčmapy
  2. pro: 0
 5. Koupě pozemkových parcel č. 116/17, 116/42, 116/60, 116/63, 119/7 v kat. území Škrovád, včetně obslužné komunikace
  1. cesty v asi 20 let staré zástavbě za benzínkou za symbolickou korunu – část svatojánské ulice a průchod podle benzínky na Škrovádskou
  2. Převod by mohl umožnit vybudování osvětlení, pokud budou obyvatelé spolupracovat
  3. pro: 16 (kromě SNK: Jeník, Kunc, Holeka a Chalupník)
 6. Různé
  1. JB: informace o rekonstrukci oválu
   1. práce probíhají od 17.7.2023, práce se chýlí ke konci
   2. jediný problém je s penězi od sportovní agentury: podle administrátorky paní Žurkové máme všechny podklady dodané, ale pak se ukázalo, že nám chybí smlouva na hmotné vybavení, které je součástí dotace  (překážky, časomíra…). V agentuře jsme tedy prodloužili termín, ve zrychleném řízení jsme dnes vybrali firmu, a smlouvu předáme na agenturu, což by mělo stačit.
    1. V.Peřina: jakou částku administrátorka inkasovala,
     1. JB: bylo to – tuším – 45 + 55 tis, obě částky už byly proplaceny
  2. JB: chci poděkovat hasičům za zorganizování pohárů pro hasiče (v neděli bylo 47 družstev dětí)
  3. JB: uzavřeli jsme smlouvu s panem Krejčíkem pro společný nákup všech našich příspěvkových organizací, energie bychom chtěli nakoupit v dražbě s fixací na 1 rok. Jde o elektřinu a plyn v roce 2024.
   1. P. Krejčík se následně osobně představil a vyzval, aby lidé využili prostředky ze Zelené úsporám. Nepamatuje, že by byly takové štědré dotace, je to škoda nevyužít.
  4. JB: ředitel ZUŠ p.Šotta rezignoval, ředitel je p. Líska, dosud zástupce
  5. SŠ: lidé se na mě obrací, jestli nešlo iniciovat snížení rychlosti na obchvatu nebo instalace rychloměru na křižovatce z obchvatu do Slatiňan u Kunčí. Navrhuji pověřit starostu, aby vstoupil v jednání s KÚ, aby situaci řešili.
   1. JB: silnice byla zkolaudávana po zkušebním provozu s tím, že problém nebyl zjištěn
   2. JB: v jednání můžeme vstoupit, stejně řešíme bezpečné přecházení ze Škrovádu do Kunčí – zde řešíme přechod k podchodu – máme ho neoficiálně přislíben
   3. usnesení o pověření starosty – pro 20 (všichni)
  6. p.Sobotková: přidat odpadkový koš v parku u školy u lavičky proti cukrárně
  7. M.Chalupník: jednání finančního výboru
   1. jak to vypadá s koupí multifunkčního vozu?
    1. M.Harsa: výběrové řízení probíhá, jeden uchazeč je vyřazen a u ostatních jsou požadovány doplňující informace
  8. M.Chalupník: nečekal bych, že Sedma někdy vyzve svého zastupitele k odstoupení. Neslyšel jsem relevantní důvod, proč odstoupit.
   1. RK: stále mi to vychází tak, že důvěru nemám a jsem připraven odstoupit
   2. JP: ty důvody jsou jasné v té tiskové zprávě a znovu ji přečetl
    1. M.Chalupník: na tu veřejnost jste to prezentovali vy tou zprávou, přesto v tom nevidím, že by v zastupitelstvu jednal jakkoliv nevhodně. Nejen že byl zvolen Robert kvůli Sedmě, ale i Sedma kvůli Robertovi
    2. J.Peřina: zveřejnění na tom webu byl požadavek jeho samotného
   3. S.Šťastný: chtěl jsem Robertovi poděkovat, jeho přístup vnímám jako konstruktivní i např. ze zkušenosti komise ke generelu. Zákon říká: Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a není vázán žádnými příkazy, tedy ani příkazy své strany.
   4. J.Picpauer: Robertovo rozhodnutí je svobodné, od nás nepřišel příkaz, my jsme mu dali zpětnou vazbu a byla to výzva.
   5. J.Slanina: měl jsem s ním velké rozpory s politikou státu, ale v politice města jsem s ním zajedno
   6. P.Sobotková: také bych byla pro, aby si to rozmyslel
  9. V.Steklý: ke školení o webu města
   1. bývalá rada pověřila tajemníka, aby p. Pešek zveřejnil nové stránky
   2. p.Rašína jsem požádal, aby vyžádal školení (jako zastupitel nejsem k tomu kompetentní)
    1. p.Pešek:
     1. p. Prokšovi jsem vysvětlil, že jednáním je pověřen p. Steklý a že já se toho zdržím, aby dva lidi nedělali jednu věc
     2. Já jsem chtěl, abychom se vrátili do stavu před testováním, spousta věcí tam nefunguje, v manuálu není o mnohém zmínka, je to velmi nekvalitně provedená práce za 600tis. Kč.
     3. My nechceme za město Slatinany platit žádné vícepráce, podle nás je smlouva jasná a není z jejich strany splněna, nejsou odstraněny některé nedostatky z akceptačního rozhovoru
  10. I.Jeník: chtěl bych požádat o nápravu redakční radu Ozvěn, dochází podle mě k porušování zákona. Nejen že blokuje písemné příspěvky zastupitelů, ale např. v 9/2023 zveřejnil mé fotografie zaslané mnou k článku, který byl zamítnut, v článku Z.Jiráska bez autorizace a uvedení autora. Žádám veřejné o nápravu, protože jsem žádal osobně a to se nestalo.
   1. JB: nevím o tom, můžete dát písemnou žádost
   2. J.Švecová: ty fotografie nevím, jak se dostaly; autorský zákon se snažíme ctít, to asi paní Kolouchová, ale ta tu teď není.
   3. J.Peřina: nevím, že jste žádal (IJ: já jsem si psal jen s panem Starostou), za sebe a redakční radu se za to omlouvám, je to nedopatření
   4. IJ: požaduji aby v dalších Ozvěnách vyšla omluva za použití fotografií
 7. Diskuze a závěr

 

 

 1. pozvánka na úřední desce file (imunis.cz)[]
Naplánovaná událost Událost Zápisy zastupitelstva
Městský úřad Slatiňany Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.