Aktivní stáří

Proti negativnímu pohledu na stáří, který vidí seniory jako společnosti neprospěšné, se staví Aktivní stáří. Koncept aktivního stáří vytváří pozitivní přístup k životu seniorů, prosazující úspěšné, zdravé, produktivní a autonomní stáří. Neklade důraz jen na individuální aktivity, aktivní životní styl, nebo pracovní příležitosti, jde také o aktivní účast seniorů v rodinném životě, v jejich okolí a v komunitě. Zdaleka se nejedná jen o velké množství volnočasových aktivit, kterými by senioři měli zaplnit veškerý svůj čas, aby zůstali aktivními seniory. Světová zdravotnická organizace WHO považuje aktivní stárnutí za „proces zajištění optimálních příležitostí pro zdraví, účast na životě společnosti a bezpečí s cílem zajistit co nejlepší kvalitu života během stárnutí“.1

Zapojení do smysluplných a produktivních činností, na kterých se jedinec může podílet se svými přáteli, s rodinnými příslušníky nebo jako člen určité organizace – to je hlavním předpokladem pro udržení dobrého zdravotního stavu a snížení rizika úmrtí v pokročilém věku (Rowe, Kahn, 1998).2

  1. Bakalářská práce Smysl života seniorů v období vysokého stáří – Sára Malá – UK Teologická fakulta[]
  2. DIPLOMOVÁ PRÁCE Determinanty tvořivé činnosti ve stáří – Lenka Zdražilová – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Psychologický ústav – Studijní rok 2006/2007[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.