Aktualizace Vizuálního stylu a Zajištění grafických prací pro Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

Rámcová smlouva o poskytování služeb dle Veřejné Zakázky „Aktualizace Vizuálního stylu a Zajištění grafických prací pro SCCR II“.

Plátce/Objednatel: Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

Dodavatel: Michal Boháč; Klášterní 675, 53821, Slatiňany

Hodnota smlouvy :Cena bez DPH: 1 900 000 Kč

Rozsah činností dodavatele:

 • aktualizace vizuálního stylu SCCR, vycházející Z existujícího logomanuálu SCCR,
 • tvorba nového manuálu pro grafické výstupy SCCR (brandmanuál), který bude vycházet Z aktualizované verze vizuálního stylu,
 • kreativní tvorba návrhů komunikačních výstupů a marketingových kampaní,
 • faktická tvorba vizuální stránky materiálů a médií dle potřeby zadavatele, ev layout a Sazba tištěných materiálů (brožury, mapy, letáky, výroční zprávy apod),
 • kreativní a grafické práce pro online kampaně (Webové stránky, Sociální sítě, online inzerce apøçj)
 • kreativní a grafické práce pro OOH kampaně (Billboardy, CLV, plakáty apod),
 • Střih a úprava videí pro online kampaně (Webové stránky, sociální Sítě, Online inzerce apod.
 • kreativní a grafické práce pro offline kampaně (Outdoor a indoor reklamní plochy, rOll-upy),
 • grafické řešení výstavních stánků pro potřeby prezentace Středočeského kraje a SCCR zejména na domácích a na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu,
 • aplikace loga SCCR, destinace Střední Čechy a dalších grafických prvků dle platných lOgOmanuálů na různých merchandisingových předmětech,
 • ad hoc grafické práce na projektech poptávaných SCCR

Cena za poskytování předmětu této rámcové smlouvy je dána nabídkou dodavatele jako cena za jednu hodinu práce, a to 1000 Kč/hodina bez DPH, a to dle seznamu skutečně vykázaných hodin k jednotlivému Zadání v každém kalendářním měsíci (měsíční timesheet).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.