Téma: Amalthea z.s. Chrudim

Amalthea z. s. je nestátní nezisková organizace působící v Pardubickém kraji. Poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Předchází umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu. Doprovází náhradní rodiny. Nabízí vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost. Zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe. Podporují organizace, které se danou oblastí zabývají.

www.amalthea.cz z.s.Amalthea

Sídlo: Chrudim; Městský park 274
Pobočka: Ústí nad Orlicí; T. G. Masaryka 115

IČ: 266 47 214

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.