Anketa k zavedení jednosměrky na Škrovádském nábřeží

Do 28/5/2019 můžete odevzdat v knihovně originální anketní lístek z Ozvěn 6/2019, kde se můžete vyjádřit k záměru rekonstrukce Škrovádského nábřeží.


ANKETA PRO OBČANY SLATIŇAN Na základě podnětu na řešení dopravní situace v ulici Škrovádské nábřeží ve Slatiňanech, ve kterém je občanem města Slatiňany navrhováno snížení rychlosti projíždějících vozidel a zjednosměrnění provozu motorových vozidel s obousměrným provozem cyklistů na této místní komunikaci, žádáme občany, aby se v případě zájmu zúčastnili anonymní ankety týkající se úpravy provozu v této ulici.

Snížení rychlosti projíždějících vozidel a zjednosměrnění provozu motorových vozidel s obousměrným provozem cyklistů musí odpovídat platným právním předpisům a není možné jej realizovat pouze umístěním dopravního značení. Pro snížení rychlosti projíždějících vozidel a zjednosměrnění provozu motorových vozidel s obousměrným provozem cyklistů by bylo nutné provést stavební úpravy stávající místní komunikace, provést úpravy vjezdu a výjezdu do úseku se sníženou rychlostí (chodníkové přejezdy, zpomalovací prahy nebo zvýšené křižovatkové plochy), vybudovat chodník pro pěší, veřejné osvětlení a plochy pro parkovací stání.

Tyto úpravy by se týkaly úseku v délce cca 450 m a je možné je provést pouze na základě stavebního povolení, kterému musí přecházet vypracování projektové dokumentace a získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy. Cena za vypracování projektové dokumentace se předpokládá ve výši cca 220 000 Kč, což obnáší zajištění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a následně projektu pro realizaci stavby a výběr zhotovitele. Cena za samotnou realizaci úprav místní komunikace se odhaduje ve výši cca 9 500 000 Kč.


Výsledek: 12 respondentů bylo pro zachování současného stavu, jeden byl pro nějaké změny.

Odkaz: Ozvěny 6/2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.