Anketa lídrů

Zeptali jsme se jedniček na kandidátkách na pár společných otázek:

Prozradíte voličům, kteří vás neznají, něco o sobě? O vaší rodině, co váš živí, co vás baví, co máte rádi?

Martin Douša (KDU-ČSL): Od útlého dětství jsem vyrůstal a trávil volný čas ve Slatiňanech. Nyní jsem čerstvě založil rodinu a bydlíme s manželkou a ročním synem na sídlišti. Živím se jako projektový inženýr logistických systémů v Černé za Bory. Celý život aktivně sportuji. Nejvíce jsem se věnoval atletice.

 

Stanislav Šťastný (ODS+TOP 09): Ve Slatiňanech žiji od dětství, chodil jsem do místní MŠ i základky, vystudoval OA v Chrudimi a následně Ekonomickou fakultu v Ostravě. Kromě funkce neuvolněného místostarosty pracuji jako ekonom Střední zdravotní školy Pardubice. Jsem ženatý a máme 2 děti, syna Filipa a dceru Elenku. Mezi mé zájmy patří architektura, plavání a lyžování.

Jan Brůžek (Sedma): Jsem slatiňanský rodák, otec tří dcer, od malička skaut a rybář. Mám vystudované vodohospodářství a krajinné inženýrství. Celý život se živím rukama a těší mě dobře a pečlivě odvedená práce. Dovoluji si říci, že jsem praktik, technik, otevřený, upřímný a čestný člověk, který se rád potkává s lidmi.

Ivan Jeník (SNK): Jsem veterinární lékař, mám jednoho syna a manželku, baví mě cestování a fotografování.

Jaroslav Slanina (SPD): Pracuji jako výpravčí. Do Slatiňan jsem se přestěhoval před 30 lety ze svého rodného města Chrudimi. Ve Slatiňanech mám mnoho příbuzných a známých a vždycky mě to sem táhlo. S manželkou rád chodím do přírody, baví mě zahradničení, kutilství, výpočetní technika a kamerové systémy. Fungující a šťastná rodina je pro nás všechny samozřejmě na prvním místě. To platí i pro psa, kočky, ryby, želvy a všechnu další havěť, o kterou se na tom našem kousku planety staráme.

Martin Harsa (Vraníci): Je mi 50 let, jsem ženatý, máme čtyři děti. Pracuji jako produktový manažer v nadnárodní firmě. Mezi mé koníčky patří dům, zahrada, pes a zvířata obecně, sport, zejména hokej, kolo, rocková muzika.

Proč si myslíte, že zrovna Vy jste nejlepší kandidát na starostu ve vaší straně a napříč ostatními?

M.Douša: Myslím, že nemá smysl vést silácké řeči, a proto mohu říci, že naše strana nemá ambice ucházet se o post starosty města. Přesto bychom se rádi aktivně a odpovědně podíleli na vedení města.

S.Šťastný: To ať posoudí voliči na základě mé dosavadní práce na radnici a našeho volebního programu, který je pro nás závazkem.

J.Brůžek: Jsem členem Sedmy od jejího vzniku v roce 2006. Tři volební období jsem se věnoval řešení územního plánu Slatiňan, jelikož je mi životní prostředí oborově velmi blízké. Cítím nyní, že nazrál správný čas a že je třeba dotáhnout naši rozdělanou práci a naplnit naši vizi. A jak jinak nejlépe než z pozice starosty.

I.Jeník: Zkušenosti. Jinak to je otázka spíš na ostatní kandidáty. Milan Chalupník (SNK): Ivan Jeník má podle mého názoru velké zkušenosti, dobře hospodaří s finančními prostředky rozpočtu, je nadstranický a jedná vždy ve prospěch města.

J.Slanina: Nikdo by si neměl myslet, že je v něčem nejlepší. Nicméně, jako letitý člen SPD jsem byl pověřen sestavením kandidátky a náboru nových členů. Toto mě stálo spoustu času a úsilí. A nejen mě. Musím tímto poděkovat i dalším dobrým lidem, kteří mi v mém úsilí všemožně pomáhali, i když nakonec nejsou ani na naší kandidátce. Takže – děkuji. Beru to jako možnost změny, jako výzvu. Ne jako výzvu něco si dokázat, ale jako výzvu udělat něco dobrého pro komunitu. Jak už jsem zmínil, nemyslím si, že jsem lepší než ostatní. Jsem ochoten pomoci a domluvit se s každým, kdo má dobré nápady a komu nejde jen o svůj prospěch. Někteří zastupitelé jsou ve vedení města už moc dlouho a tuhle vůli u nich úplně nevidím. Při shánění kandidátů jsem obešel fakt hodně lidí a většinou jsem se setkal spíše se znechucením politikou, hlavně tou pětikoaliční. Velkou politiku teď neovlivníme, ale komunální ovlivnit můžeme a musíme.

M.Harsa: Na to, proč mne přátelé vybrali, se musíte zeptat mých kolegů ve sdružení Vraníci. Ale asi proto, že mne dobře znají a vědí, že mi vždy záleží na tom, co dělám, že dokáži vycházet s lidmi, umím spolupracovat při řešení úkolů a zároveň mám dlouholeté zkušenosti s vedením týmu. Možná i proto, že jsem analytický typ a stojím pevně nohama na zemi.

Aby starosta mohl řídit město dobře, musí být dobře obeznámen s jeho fungováním. Kolik hodin týdně či měsíčně jste v současném volebním období věnoval komunální politice, chodíte pravidelně na zastupitelstvo, jednáte s radními, anebo se jinak angažujete v dění obce?

M.Douša: Současné volební období jsem docházel na zasedání zastupitelstva i hovořil s jednotlivými zastupiteli. Co se týče dalších aktivit, jsem člen atletického oddílu.

S.Šťastný: Snažil jsem se v maximální možné míře být k dispozici občanům na radnici a zároveň osobně s nimi projednávat veškeré investiční akce i přesto, že funkci místostarosty vykonávám při svém zaměstnání. Žádné zasedání zastupitelstva jsem nevynechal.

J.Brůžek: Byl jsem členem zastupitelstva dvě volební období. Co se děje kolem mě, mi nikdy nebylo lhostejné. Nedovedu to vyčíslit na hodiny, ale různými jednáními, někdy nekonečnými diskusemi, studiem materiálů, schůzováním, telefonováním jsem rozhodně již mnoho stovek hodin strávil.

I.Jeník: To vyplývá z mé současné pozice.

J.Slanina: Zajímám se o dění ve městě, sleduji Ozvěny, bavím se s lidmi, kteří buď byli, nebo jsou v zastupitelstvu, přehled mám. SPD jde do voleb poprvé a ke všemu se blíží velká krize, jaká tu už dlouho nebyla. Necháme na voličích, aby rozhodli, které partě dají mandát k tomu, aby nás jako město provedli tímto temným a studeným obdobím. My jsme bohužel jediná strana mající zastoupení v parlamentu. Tohoto bonusu ale využijeme pro město, jak jen to půjde.

M.Harsa: Vše je úzce svázáno s mým současným pracovním vytížením. Jednání zastupitelstva sleduji pravidelně a postup rady města také. Zápisy vždy pečlivě studuji a případně konkrétní body diskutuji se členy rady/zastupitelstva.1

Co je pro vás nejdůležitější v programu vaší strany a co byste chtěl ve Slatiňanech změnit?

M.Douša: Koncepční budování infrastruktury, kvalitnější údržba a úklid města, podpora městských sportovišť, využívání grantové politiky, zlepšování péče a důstojný život starších spoluobčanů. Velké změny je třeba promyslet a mít pohled z více perspektiv a v nejideálnějším případě najít shodu napříč celým zastupitelstvem. Nechci hlásat o nějakých velkých změnách. Já osobně bych rád posunul například diskuzi o zbudování Sportoviště města Slatiňany v areálu Spartaku a také přitáhl děti k pohybu. Samozřejmě nesmíme zapomínat na údržbu města, kulturu, ekonomické stránky věcí a podobně. Těch oblastí je nespočet, nelze zmínit všechny.

S.Šťastný: Ve stručnosti je to pokračování v odpovědném hospodaření, dokončení rozpracovaných investic pro každou místní část, zvýšení investičního úsilí do dlouhodobě zanedbaného stavu chodníků a silnic, obnova sportovišť a odkanalizování Kunčí pomocí dotačních titulů. V neposlední řadě zásadní změna v práci údržby, důraz na vzhled města a zeleň. Podrobně rozepsaný program občané naleznou v našem zářijovém letáku. .

J.Brůžek: Otevřená a přímá komunikace města s občany, ochrana cenných lokalit a péče o ně, zodpovědné nakládání s financemi města. Chtěl bych, aby se Slatiňany staly místem, kde lidé žijí více spolu než vedle sebe. Máme tady spoustu krásných míst, která bychom chtěli i do budoucna zachovat a dát lidem možnost je lépe využívat. Zároveň některá místa stávající potřebují trochu oprášit a zvelebit. Z vlastní zkušenosti vím, že dosáhnout kýžených výsledků v roztříštěném vedení města není vždy snadné.

I.Jeník: Vidím rezervy ve vzhledu a pořádku, jenže většinu problémů dělají lidé sami. Možná pracovat více na osvětě.

J.Slanina: Dotáhnout a důsledně dodržovat nový územní plán, revize investičních záměrů. Více prostoru pro vyžití dětí, např. na Machačově paloučku. Vytvořit podjezd pro cyklisty pod silničním mostem, čímž se zpřístupní krásné nábřeží. Chceme změny ve školství, větší podporu sociálního bydlení, dostupnou lékařskou péči pro pojištěnce, kulturní akce a trhy, zefektivnit kompostárnu, zlepšit parkování a prosadit v tomto čase probíhající údržbu a čištění města častěji než jednou za volební období. Víc toho bude na letáčku SPD.

M.Harsa: Naším cílem je spokojenost občanů všech obcí spadajících pod naši samosprávu. Konkrétně bychom chtěli podpořit renovace sportovišť, zřízení nových pro naše nejmenší obyvatele. Důsledně dbát na úklid a čistotu. Hledat optimální systém fungování kompostárny a odpadů obecně. Je toho více. Změnit bych chtěl zejména čistotu v ulicích, naše město působí zanedbaně.

Co jste v těchto věcech udělal dosud, třeba jako občan?

M.Douša: V těchto oblastech je složité jako řadový občan něco zásadního prosadit. Byl jsem například přítomen u jednání města se Spartakem o nové atletické dráze.

S.Šťastný: Jako místostarosta pověřený investicemi jsem napnul síly do příprav a realizací investičních záměrů zejména v oblastí školství a projekčních příprav na rekonstrukce dlouhodobě zanedbaných chodníků a silnic s cílem získat co nejvíce dotačních prostředků. Bohužel při příchodu na radnici jsem v šuplíku žádné použitelné projekty na rekonstrukce ulic nenašel. Také jsem veškeré záměry dopředu projednával s občany a hledal s nimi nejlepší možná řešení. Výsledkem je nová přístavba školičky, nová okna a fasáda ZŠ, energeticky úsporná MŠ, nová hřbitovní brána, rekonstruovaný šišák, nový chodník Švermova, postupná obnova osvětlení za úsporná, které nesvítí občanům do oken a další rozpracované investice.

J.Brůžek: Prosadili jsme zveřejňování kompletních zápisů z jednání zatupitelstva. Zabránili jsme zástavbě některých cenných míst ve Slatiňanech a okolí (např. Škrovád pod třešňovkou).

J.Slanina: Zatím jsem neměl možnost, proto teď kandiduji. A nejde jen o mě. Naše skupina je plná nápaditých a tvořivých lidí s dobrým srdcem. Jsme silný tým.

M.Harsa: Snažím se jít příkladem a „zametat si před vlastním prahem“.

S kým si dovedete představit spolupráci po volbách a s kým už méně?

M.Douša: V komunální politice je to zejména o lidech, proto lze z mého pohledu vyloučit jen komunistickou stranu z důvodu její samotné historie. Ta ale ve Slatiňanech již nekandiduje. S ohledem na celostátní politiku by se pravděpodobně obtížně hledala shoda i s SPD.

S.Šťastný: Se všemi zvolenými zastupiteli, se kterými nalezneme největší programovou shodu, a zároveň budou chtít skutečně makat pro další rozvoj města.

J.Brůžek: Nejde tak úplně o to s kým, ale hlavně na čem. Myslím si, že některá témata budou napříč stranami společná. Budu rád za každý konstruktivní názor a spolupráci, protože se lépe táhne za jeden konec provazu než proti sobě.

I.Jeník: Je to o lidech, ne o stranách.

J.Slanina: Tvořivou spolupráci – s každým rozumným člověkem. Spousta lidí si ale myslí, že by zastupitelstvu prospěla velká obměna, vnést do něho čerstvý vítr.

M.Harsa: To nezáleží jen na mně. Dopadnou-li pro nás volby úspěšně, jistě budu součástí vyjednávacího týmu, ale mandát a podmínky budeme ladit všichni společně. V regionálních volbách to není až tak o stranách, jako o lidech, ale osobně moc nerozumím politice tzv. nesystémových uskupení.

Jak hodnotíte spolupráci s vaším dosavadním koaličním partnerem a když to srovnáte s předchozím?

S.Šťastný: Byl jsem v roce 2018 nováčkem na radnici, bohužel ne vždy byl na Radě dostatečný prostor toho více probrat, protože Rady města byly ukončovány starostou půl hodiny před začátkem ordinace. Dovolte mi v podrobnějším hodnocení spolupráce použít diplomatický termín „Bez komentáře“.

I.Jeník: Dovedu si představit lepší spolupráci, ale mohlo to být i horší. Největší mezery vidím ve vzájemné informovanosti a komunikaci.

Děkuji za odpovědi. rk

  1. tvrzení byla zpochybněna a nepodařilo se je ověřit 8/9/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.