Anketa na umístění dětského hřiště v obci Trpišov

Osadní výbor Trpišov jedná v tomto roce s Radou města Slatiňany o vytvoření studie veřejných ploch návsi v Trpišově.

Dále také o vytvoření architektonické studie společenského centra obce, které by mělo vzniknout rekonstrukcí objektu bývalé prodejny.

Plně si uvědomujeme, že je v obci třeba řešit revitalizaci zeleně, neutěšené místo pro kontejnery, autobusovou zastávku, vybudování herních prvků a prolézaček pro děti s odpočinkovou zónou pro dospělé, umístění laviček po obci apod.

O zpracování návrhu návsi architektem usilujeme proto, aby v případě úprav nedocházelo k namátkovým realizacím, které netvoří promyšlený celek. Dále by občané pomocí tohoto návrhu mohli obec zkrášlovat vlastními silami dle zadání architekta. Samozřejmě pouze v některých případech, kdy není třeba stavební, nebo jiná povolení. Výsadba zeleně apod.

V případě prvků dětského hřiště bychom rádi zjistili Váš názor na jejich umístění. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu jsme zvolili způsob vyjádření pomocí anketních lístků. Anketní lístky je možné vhazovat do schránky Blatoňovi č.p.69 nebo můžete poslat SMS na číslo 777865557 či email na ovtrpisovseznam.cz nebo předat na Městský úřad Slatiňany, podatelna, mestoslatinany.cz nejpozději do 31. 12. 2020.

V úvahu připadají 2 lokality:

  • Lokalita A – Městský pozemek parc. č. 496/1 na návsi za objektem bývalé prodejny. Konkrétně na opačné straně cesty ke Kolkovým od nohejbalového hřiště (pod břízami).
  • Lokalita B – Městský pozemek par. č. 67/12 v nové zástavbě nad hospodou, který město získalo od soukromého majitele za účelem vybudování dětského hřiště.

Každý z těchto pozemků má pro umístění herních prvků své výhody
i nevýhody. Zaškrtněte prosím Vámi preferovanou variantu zakroužkováním,
popř. připište Vaše návrhy. Děkujeme

Osadní výbor Trpišov

Anketní lístek

Preferuji lokalitu A

Preferuji lokalitu B

Můj návrh:

Bydlím v Trpišově ano ne

Odkaz: Ozvěny 12/2020

Jeden komentář u “Anketa na umístění dětského hřiště v obci Trpišov”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.