Arnika: Za nárůstem toxických látek v ovzduší v ČR stojí hlavně Spolana Neratovice a cementárna Prachovice

Množství vypouštěných rakovinotvorných, mutagenních a reprotoxických látek (látek ohrožujících reprodukci) se meziročně výrazně zvýšilo. Zvýšily se také emise skleníkových plynů a rtuti, na kterých se stále nejvyšší měrou podílejí uhelné elektrárny. Spolana Neratovice ještě zvýšila množství vypouštěných rakovinotvorných látek.1

Vedle ní však za růstem vypuštěných látek poškozujících lidské zdraví stojí také cementárna Prachovice, která je zároveň skokanem roku, protože poprvé ohlásila téměř osm tun rakovinotvorného benzenu vypuštěného do ovzduší.1

Dobrou zprávou je nižší množství vypuštěných látek nebezpečných pro vodní organismy, snížení emisí plynů způsobujících kyselé srážky, prachových částic a dioxinů ohlášených do IRZ za celou republiku.1

  1. V minulém roce podniky vypustily opět více toxických látek. Za nárůstem stojí hlavně Spolana Neratovice a cementárna Prachovice (arnika.org) 18. 10. 2022[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.