Téma: Auerpergová Gabriela

* 1793  + 1863

Byla dcerou knížete Josefa z Lobkovic a jako katolická šlechtična působila na vídeňském dvoře jako dvorní dáma. Na obrázku je její portrét od  rakouského malíře Franze Schrotzberga a je rovněž v inventáři fondu
zámku Slatiňany.1

Sňatek uzavřela v 18 letech s Vincencem Auerspergem (29. 9. 1811) v Roudnici, avšak za necelý půlrok ji manžel zemřel a syn Vincence Karel se jí narodil jako pohrobek (15. 7. 1812). Jeho prastrýc kníže Karel Auersperg (1750–1822), majitel rozsáhlého panství ve východních Čechách po svém strýci Janu Adamu Auerspergovi (1721–1795), jej adoptoval a ustavil svým dědicem v testamentu sepsaném ve Slatiňanech 25. 7. 1817.1

Poručnicí mladého dědice byla jeho matka (vdova) spolu s knížetem Schwarzenbergem. V roce skonu Karla Auersperga (1822) bylo adoptovanému synovi 10 let. Správu panství vedla do jeho plnoletosti
Gabriela Auerspegová a určení poručníci do roku 1832. Po dovršení 19 let převzal V.K.Auersperg do své správy odkázané statky (9. 3. 1831).1

V posloupnosti držitelů zdejšího panství knížat Auerspergů nastal problém s dědicem rodu u dvou generací. Řešení se našlo u synovců vlašimské větve
Auerspergů v Čechách, panující pak v našem kraji po jejich adopci.1

O ní píše c. k. konzervátor F. Schmoranz v roce 1874 v souvislosti vztyčení gotického sloupu s obrazem Panny Marie na skalnatém výběžku zvaném hrobka, od 2. 5. 1926 zvaném Vrchlického návrší ve Slatiňanech.1

O kněžně G. Auerspergové se zmiňuje německá publikace od M. Preinfalka
s titulkem Auersperg Geschichte einereuropaischen Familie, vydané v Graz-Stuttgartu v roce 2006. Uvádí, že působila svojí krásou podmanivě vůči svému okolí. Zaujala svou vysokou postavou, tmavými vlasy a modrýma očima, proto se o ní ucházelo mnoho nápadníků. Na vídeňském kongresu v roce 1815, jehož byla účastnicí, se jí dvořil ruský vyslanec, dokonce i sám car Alexandr I. Mladá vdova všechny ctitele odmítla a zůstala až do své smrti v roce 1863 (70 let) neprovdána. Zůstala věrná rodu Auerspergů, k němuž se přivdala a sdílela s nimi svůj osud.1

 

  1. Ozvěny 1/2022 – Vorel Milan: Šlechetná kněžna gabriela auerspergová z lobkovic (1793–1863) si oblíbila slatiňany pro příslovečnou zbožnost místního lidu[][][][][][]

2 komentáře u „Téma: Auerpergová Gabriela“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.