po 23.12.2021 Betlémské světlo ve Slatiňanech

Betlémské světlo, symbol pokoje a míru, je nedílnou součástí vánočního času. Času očekávání, naděje a sounáležitosti.

I tento rok vás srdečně zveme na předávání Betlémského světýlka. Naše setkání proběhne ve čtvrtek 23. prosince od 16:30 do 18:00 hodin před kostelem sv. Martina ve Slatiňanech. Předávání bude doprovázeno divadelním představením odehrávaném v 16:30, 17:00 a 17:30 hodin. Přijďte si s námi zazpívat a rozsvítit domovy své a domovy vašich blízkých plamínkem z Betléma.

Pokračovat ve čtení „po 23.12.2021 Betlémské světlo ve Slatiňanech“

ne 24.10.2021 Sázení stromů se Skauty

Město Slatiňany ve spolupráci s nadací Partnerství a střediskem Junáka Slatiňany bude pořádat sázení stromků v části Třešňovky. Sázení proběhne v neděli 24.10. v 10.00. a půjde o výměnu suchých třešní. Pořízení stromků bude tentokrát hradit nadace Partnerství*.

Pokračovat ve čtení „ne 24.10.2021 Sázení stromů se Skauty“

Návrh: Průlehy v Třešňovce

Části Třešňovky jsou protkány rýhami a příkopy, které vedou víceméně po spádnici. Rýhy přispívají k rychlému odvodňování Třešňovky. V případě přívalových dešťů pak dochází k potížím v oblasti Podskály.

Navrhujeme vytvoření „kaskády“ drobných průlehů v podobě nízkých hrázek z hlíny a drnů ve výšce do 30 cm

Pokračovat ve čteníNávrh: Průlehy v Třešňovce

Pozvánka na brigádu při obnově starého sadu

Milí spoluobčané, v souvislosti s blížícím se stým výročím vzniku Československa bychom rádi přispěli k obnově krajiny v okolí našeho města. Středisko Junáka Slatiňany ve spolupráci s Městem Slatiňany vyhlašuje akci „Obnova starého sadu U křížku ve Škrovádu“. Jde o zničený sad po pravé straně cesty vedoucí k seníkům a kompostárně. Sad leží na pozemcích města (parcely č. 243/3, 243/2, 243/4, 243/5, 243/6, 243/7, 313/3, 313/2 KÚ Škrovád).

Sázet budeme vhodné původní odrůdy ovocných stromů – vysokokmeny (hrušně,

Pokračovat ve čtení „Pozvánka na brigádu při obnově starého sadu“

po 23.12.2020 Betlémské světlo ve Slatiňanech

I letos jsme se rozhodli uspořádat akci s názvem Betlémské světýlko. V této složité době chceme i tak dodržet vánoční tradice. Betlémské světlo je v každém běžném roce znamením naděje a mezilidské sounáležitosti. Takové znamení potřebujeme jako společnost letos ještě více než v jiné roky.

Středisko Junáka Slatiňany Vás tedy zve na předávání Betlémského světýlka ve středu 23. prosince od 16:00 do 18:30 před kostelem sv. Martina ve Slatiňanech.

Letos proběhne předávání Betlémského světýlka v jiném formátu,

Pokračovat ve čtení „po 23.12.2020 Betlémské světlo ve Slatiňanech“

Výbor pro životní prostředí jednal o Kaštance a Novém parku

Témata:

Příští jednání výboru: úterý 7.5. v 18.00 u kostela ohledně přístupové cesty k pozemku potenciálního stavitele.

 

Pokračovat ve čtení „Výbor pro životní prostředí jednal o Kaštance a Novém parku“

Sázení stromů se Skauty

Svoboda je zároveň odpovědnost každého z nás za sebe i svět kolem nás. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce chceme obnovit další část krajiny v okolí našeho města výsadbou stromů

Jedná se o dokončení lokality u Křížku ve Škrovádu a dále podél silničky k Celní škole a na některých místech Třešňovky. Vysazovat budeme vysokokmeny hrušní, slivoní a třešní. Chcete se zapojit? Výsadba proběhne v sobotu 16.11. 2019 od 9.00 hod. Sraz bude u Křížku ve Škrovádu.

Pokračovat ve čtení „Sázení stromů se Skauty“

Černá labuť

Říká se tomu „Černá labuť“. Nenadálá událost, která změní dosavadní způsob života. Nedá se předpovědět. Důsledky mohou být dalekosáhlé.

Taková změna však může být i nadějí. Nadějí, že zpomalíme, uvědomíme si opravdu důležité věci, změníme své některé přístupy k životu a planetě. Soustředíme se více na přítomný okamžik, své blízké. Přibrzdění některých aktivit (transport lidí a zboží z jedné části planety na druhou, celkový objem výroby a spotřeby, drancování zdrojů…) umožní planetě a její biosféře alespoň na chvíli vydechnout…

Kromě zdravotního ohrožení však s sebou situace nese i další rizika a otázky.

Pokračovat ve čtení „Černá labuť“

Út 10.3.2020 Světýlko nejen pro Tibet

Cítíme potřebu se v dnešní hodnotově rozkolísané době zabývat otázkou, zda je úsilí o uchování svobody, rozvoj osobní odpovědnosti a důraz na dodržování lidských práv důležitější než byznys s totalitními státy či nikoliv.

Chcete-li přijmout pozvání na krátké setkání, přijďte v úterý 10. 3. 2020 v 18.00 hod na návrší Vrchlického. Zde chceme přečíst několik inspirativních textů k zamyšlení a zapálit svíčky jako světýlka symbolizující naději, že lhostejnost nepřeváží. Nejen ve vztahu k Tibetu.

Pokračovat ve čtení „Út 10.3.2020 Světýlko nejen pro Tibet“