Dlouhá cesta pro územní plán

Územně plánovací dokument zvaný územní plán vymezuje plochy našeho města k jeho všestrannému rozvoji. Stanoví území k zastavění domy pro bydlení, pro služby, výrobu, komunikace a podobně. Dále plochy zeleně, k zemědělskému využití, k rekreaci, vodní plochy atd. Pro každou takto stanovenou plochu jsou v ÚP určeny tzv. regulativy, které stanoví za jakých podmínek lze využití realizovat. To představuje např. max. plochu stavby na předmětném pozemku nebo procento jeho zastavění a další upřesnění.

Město Slatiňany,

Pokračovat ve čtení „Dlouhá cesta pro územní plán“

Návrh: Přimět majitele a provozovatele kanalizace anebo komunikace I/37 k doplnění a pravidelnému čištění kalových košů

Přimět majitele a provozovatele kanalizace (VAK) anebo komunikace (ŘSD)

  1. doplnění kalových košů, kde ještě chybí
  2. a také k jejich pravidelnému vyprazdňování. Už jste to někdy viděli ve Slatiňanech dělat?

Pokračovat ve čteníNávrh: Přimět majitele a provozovatele kanalizace anebo komunikace I/37 k doplnění a pravidelnému čištění kalových košů“