Modernizace mlýna a napojení na elektrickou síť Hugem Malinovským

Další přestavbu mlýna provedl do nynější podoby pan Hugo Malinovský, a to v roce 1947, když se do mlýna syna zakladatele přiženil, mlýn kompletně zmodernizoval a napojil na elektrickou síť, neboť již tehdy trpěla řeka Chrudimka častým nedostatkem vody a mlýn nemohl v letních měsících fungovat.

Bohužel mlýn byl záhy po modernizaci znárodněn a zdevastován.

Pokračovat ve čtení „Modernizace mlýna a napojení na elektrickou síť Hugem Malinovským“

Osazena moderní Francisova turbína, která přečkala 100 let

Kromě v té době nejmodernější mlýnské technologie zabudoval jako pohon mlýna (namísto původních dvou dřevěných mlýnských kol o průměru čtyř metrů na vrchní vodu novou Francisovu turbínu) s generátorem na výrobu elektřiny a to v rocce 1909 (okolní obce byly elektrifikovány až vroce 1947).

V roce 1910 měl mlýn nejlepší mouku v okolí, což potvrzuje ocenění na oblastní výstavě v Nasavrkách).

Turbína přenášela výkon původně transmisemi přímo do mlýnských strojů

Využívá průtoku vody cca 1200 l/s,

Pokračovat ve čtení „Osazena moderní Francisova turbína, která přečkala 100 let“

Vojtěch Fousek kupuje mlýn v konkurzu

Mlýn Skály zakoupil Můj praděd pan Vojtěch Fousek čestný občan města Příbrami vedoucí-hlavní stárek panského Mlýna v Sedlčanech a to po odchodu do důchodu v 60ti letech od správce konkurzní podstaty, zřejmě  po hraběti Hirošovi, který mlýn pravděpodobně prohýřil.

Mlýn zakoupil v r.1906 a zásadně jej přebudoval,vystavěl krásnou novou budovu mlýna (český funkcionalismus z přelomu 19. a 20. století kterážto po opravě a socialistické devastaci krášlí údolí Chrudimky dodnes).

Pokračovat ve čtení „Vojtěch Fousek kupuje mlýn v konkurzu“