Zavezená skládka u Mazánku

Podle bývalé cesty od Bonetu do Kunčí, která je dnes už jen v katastru, býval kdysi lom na opuku. Jáma po něm byla po válce až do 70. let 20. století zavážena odpadem stejně jako nedaleká rokle v Borku. Odpad tam vyváželi hlavně popeláři a také dlouhodobě chrudimská nemocnice. Jednou tam navzdory zápachu hrající si děti našly dokonce i amputovaný prst.*

Pokračovat ve čtení “Zavezená skládka u Mazánku”

Návrh: Při schvalování napojení nové Západní ulice ve Škrovádě připravit opatření proti záplavám

V srpnu 2010 byly některé ulice ve Slatiňanech zaplaveny vodou z okolních polích po vytrvalých deštích.

Nejvíce postižené byly ulice v bývalém rameni řeky, které vedlo tehdy přibližně jak vedou ulice Švermova a Vítězství.

Ve Škrovádě pak tekla voda přes domy a zahrady v místě původního mokřadu v místě zvaném Finské domky (viz obr.) Právě této záplavě by šlo předejít vhodným opatřením v prostoru nově budované ulice tzv.

Pokračovat ve čteníNávrh: Při schvalování napojení nové Západní ulice ve Škrovádě připravit opatření proti záplavám”

Památná lípa na škrovádské návsi prohlášena za památný strom

Z iniciativy Okrašlovacícho spolku Škrovád Městský úřad Chrudim prohlásil dne 16/3/2020 rozhodnutím č.l. CR 016248/2020 OŽP/MP lípu na škrovádské návsi vedle zahrady u hospody u Půhoných za Památný strom.

Tím je chráněn včetně svého okolí v okruhu 5m od obvodu koruny. Všechny zásahy do tohoto prostoru musí být předem konzultováno s Odborem životního prostředí MÚ Chrudim.

Pokračovat ve čtení “Památná lípa na škrovádské návsi prohlášena za památný strom”