Zápis ze zasedání osadního výboru obce Trpišov

Zápis ze dne 6. 2. 2023 č. 2/2023

Přítomní členové: Bc.Markéta Kynclová, Mgr. Renata Kočí, Vendulka Vachová, Petr Michek, Lukáš Seifert, Michal Tichý, Jaroslav Bleha.

  1. Vyřezání náletu na hrázi rybníčka v Trpišově – dne 24. 1. 2023 se na návsi v Trpišově sešli paní Veronika Novotná (životní prostředí) a Mgr. Vlastimil Peřina (CHKO ŽH), se zástupci rybářů a OV Trpišov. Určili, které nálety na břehu rybníka je možné vyřezat nyní a které mohou být vyřezány až po vyjádření památkové péče.

Pokračovat ve čtení „Zápis ze zasedání osadního výboru obce Trpišov“

Připravuje se studie na náves v Trpišově. Osadní výbor sbírá podněty od občanů.

V letošním roce dojde k vypracování studie na úpravu centrální obecní plochy u nás v Trpišově. Studie bude zahrnovat celkovou kompozici prostoru, návrh zeleně, ale i případných zpevněných ploch a dětských herních prvků.

Pokračovat ve čtení „Připravuje se studie na náves v Trpišově. Osadní výbor sbírá podněty od občanů.“

Anketa na umístění dětského hřiště v obci Trpišov

Osadní výbor Trpišov jedná v tomto roce s Radou města Slatiňany o vytvoření studie veřejných ploch návsi v Trpišově.

Dále také o vytvoření architektonické studie společenského centra obce, které by mělo vzniknout rekonstrukcí objektu bývalé prodejny.

Plně si uvědomujeme, že je v obci třeba řešit revitalizaci zeleně, neutěšené místo pro kontejnery, autobusovou zastávku, vybudování herních prvků a prolézaček pro děti s odpočinkovou zónou pro dospělé, umístění laviček po obci apod.

O zpracování návrhu návsi architektem usilujeme proto,

Pokračovat ve čtení „Anketa na umístění dětského hřiště v obci Trpišov“

Rada města neuvolnila požadované prostředky na studii využití prodejny a návsi v Trpišově

RM vzala na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Trpišov, jehož požadavky ve výši 150 tis. Kč na vypracování nových studií na rekonstrukci prodejny a úpravu návsi nelze v současné době finančně pokrýt z  důvodu klesajících příjmů města ze sdílených daní v souvislosti s koronavirem.*1

Rada doporučila uplatnit tento požadavek při sestavování rozpočtu pro rok 2021.*1

OV Trpišov plánuje s Městem a i s Ing.Arch.Terezou Šmídovou, … Pokračovat ve čtení „Rada města neuvolnila požadované prostředky na studii využití prodejny a návsi v Trpišově“

Zasedání osadního výboru Trpišov 6/20

Na základě projednávaných záležitostí a podnětů od obyvatel obce Trpišov se Osadní výbor Trpišov usnesl na následujících závěrech:

  • PM oslovil p. P. ve věci jeho žádosti o zbudování veřejného osvětlení u jeho domu.

Na základě jednání s panem K. a panem P., bylo zjištěno, že pan K. se plánuje proti záměru výstavby pouličního osvětlení v Trpišově parc. č. 105/2 a 105/4 odvolat. Pan P. na své žádosti netrvá.

  • OV Trpišov vzal na vědomí Usnesení č.

Pokračovat ve čtení „Zasedání osadního výboru Trpišov 6/20“

Bývalá prodejna v Trpišově bude pronajata na uskladnění nábytku

Rada města se rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s panem Petrem Szebestou o pronájmu nebytových prostor v čp. 93 (v bývalé prodejně v Trpišově) pro uskladnění jejich osobních věcí po dobu rekonstrukce domu.

Osadní výbor v Trpišově nebyl o tomto záměru předem informován, dozvěděl se o tom až z úřední desky, kde byl tento záměr nakrátko vyvěšen. Jednostranně tedy písemně požádal Město, aby připravovaná nájemní smlouva nevyloučila případné budoucí úpravy pro obecní účely,

Pokračovat ve čtení „Bývalá prodejna v Trpišově bude pronajata na uskladnění nábytku“

Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny

Revitalizace objektu prodejny potravin v obci Trpišov

Upřesňující podmínky zadání

Historické souvislosti:

Obec Trpišov byla do 90. let správně spojena s obcí Svídnice. Během tohoto období byla na návsi pro veřejné potřeby postavena budova MNV. Zde se uskutečňoval, spolu v prostorách místního pohostinství, veřejný a společenský život obce.  Tato budova byla před několika lety přestavěna na tři bytové jednotky a rovněž prodejem místního pohostinství bylo konání společenských akcí občany prakticky znemožněno.

Pokračovat ve čtení „Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny“

Zápis z veřejného projednání využití prostor obchodu v Trpišově a okolí

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBYVATEL OBCE TRPIŠOV ze dne 2. 3. 2020
Přítomni: za Trpišov: J. Bleha, P. Michek, J. Blatoňová (členové OV Trpišov) + 34 dalších dospělých obyvatel obce Trpišov (viz přiložená prezenční listina), za MěÚ: Ing. Stanislav Šťastný (místostarosta), Ing. Václav Hoffman (vedoucí odboru výstavby a životního prostředí)

Cíl jednání:

projednat záměr úpravy veřejných prostor v obci Trpišov

Program

1. Historie projektového záměru a důvod požadované změny projektu rekonstrukce budovy obchodu.

Pokračovat ve čtení „Zápis z veřejného projednání využití prostor obchodu v Trpišově a okolí“

Zasedání místního výboru

Přítomni

J. Bleha, P. Michek, J. Blatoňová, R. Kočí, M. Kynclová, A. Pešková, M. Řezníčková, L. Seifert, V. Vachová

Cíl jednání

Stanovit potřeby a požadavky na zpracování studie řešení veřejného prostoru a obecní budovy bývalého obchodu na návsi

Program

1. Informace z projednávání záležitostí obyvatel obce
2. Sepsání návrhu na zpracování stavební studie veřejného prostoru
3. Diskuse a připomínky
4. Shrnutí a závěr

Projednáno
ad 4. Shrnutí a závěr

 OV vznáší požadavek na řešení dopravní situace v křižovatce na silnici před výjezdem z obce směrem na Svídnici  –

Pokračovat ve čtení „Zasedání místního výboru“