Zápis ze zasedání osadního výboru obce Trpišov

Zápis ze dne 6. 2. 2023 č. 2/2023

Přítomní členové: Bc.Markéta Kynclová, Mgr. Renata Kočí, Vendulka Vachová, Petr Michek, Lukáš Seifert, Michal Tichý, Jaroslav Bleha.

  1. Vyřezání náletu na hrázi rybníčka v Trpišově – dne 24. 1. 2023 se na návsi v Trpišově sešli paní Veronika Novotná (životní prostředí) a Mgr. Vlastimil Peřina (CHKO ŽH), se zástupci rybářů a OV Trpišov. Určili, které nálety na břehu rybníka je možné vyřezat nyní a které mohou být vyřezány až po vyjádření památkové péče.

Pokračovat ve čtení „Zápis ze zasedání osadního výboru obce Trpišov“

Připravuje se studie na náves v Trpišově. Osadní výbor sbírá podněty od občanů.

V letošním roce dojde k vypracování studie na úpravu centrální obecní plochy u nás v Trpišově. Studie bude zahrnovat celkovou kompozici prostoru, návrh zeleně, ale i případných zpevněných ploch a dětských herních prvků.

Pokračovat ve čtení „Připravuje se studie na náves v Trpišově. Osadní výbor sbírá podněty od občanů.“

Anketa na umístění dětského hřiště v obci Trpišov

Osadní výbor Trpišov jedná v tomto roce s Radou města Slatiňany o vytvoření studie veřejných ploch návsi v Trpišově.

Dále také o vytvoření architektonické studie společenského centra obce, které by mělo vzniknout rekonstrukcí objektu bývalé prodejny.

Plně si uvědomujeme, že je v obci třeba řešit revitalizaci zeleně, neutěšené místo pro kontejnery, autobusovou zastávku, vybudování herních prvků a prolézaček pro děti s odpočinkovou zónou pro dospělé, umístění laviček po obci apod.

O zpracování návrhu návsi architektem usilujeme proto,

Pokračovat ve čtení „Anketa na umístění dětského hřiště v obci Trpišov“