Připravuje se studie na náves v Trpišově. Osadní výbor sbírá podněty od občanů.

V letošním roce dojde k vypracování studie na úpravu centrální obecní plochy u nás v Trpišově. Studie bude zahrnovat celkovou kompozici prostoru, návrh zeleně, ale i případných zpevněných ploch a dětských herních prvků.

Pokračovat ve čtení “Připravuje se studie na náves v Trpišově. Osadní výbor sbírá podněty od občanů.”

Anketa na umístění dětského hřiště v obci Trpišov

Osadní výbor Trpišov jedná v tomto roce s Radou města Slatiňany o vytvoření studie veřejných ploch návsi v Trpišově.

Dále také o vytvoření architektonické studie společenského centra obce, které by mělo vzniknout rekonstrukcí objektu bývalé prodejny.

Plně si uvědomujeme, že je v obci třeba řešit revitalizaci zeleně, neutěšené místo pro kontejnery, autobusovou zastávku, vybudování herních prvků a prolézaček pro děti s odpočinkovou zónou pro dospělé, umístění laviček po obci apod.

O zpracování návrhu návsi architektem usilujeme proto,

Pokračovat ve čtení “Anketa na umístění dětského hřiště v obci Trpišov”

Zápis z veřejného projednání využití prostor obchodu v Trpišově a okolí

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBYVATEL OBCE TRPIŠOV ze dne 2. 3. 2020
Přítomni: za Trpišov: J. Bleha, P. Michek, J. Blatoňová (členové OV Trpišov) + 34 dalších dospělých obyvatel obce Trpišov (viz přiložená prezenční listina), za MěÚ: Ing. Stanislav Šťastný (místostarosta), Ing. Václav Hoffman (vedoucí odboru výstavby a životního prostředí)

Cíl jednání:

projednat záměr úpravy veřejných prostor v obci Trpišov

Program

1. Historie projektového záměru a důvod požadované změny projektu rekonstrukce budovy obchodu.

Pokračovat ve čtení “Zápis z veřejného projednání využití prostor obchodu v Trpišově a okolí”

Rada města neuvolnila požadované prostředky na studii využití prodejny a návsi v Trpišově

RM vzala na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Trpišov, jehož požadavky ve výši 150 tis. Kč na vypracování nových studií na rekonstrukci prodejny a úpravu návsi nelze v současné době finančně pokrýt z  důvodu klesajících příjmů města ze sdílených daní v souvislosti s koronavirem.*1

Rada doporučila uplatnit tento požadavek při sestavování rozpočtu pro rok 2021.*1

OV Trpišov plánuje s Městem a i s Ing.Arch.Terezou Šmídovou, … Pokračovat ve čtení “Rada města neuvolnila požadované prostředky na studii využití prodejny a návsi v Trpišově”

Zasedání osadního výboru Trpišov 6/20

Na základě projednávaných záležitostí a podnětů od obyvatel obce Trpišov se Osadní výbor Trpišov usnesl na následujících závěrech:

 • PM oslovil p. P. ve věci jeho žádosti o zbudování veřejného osvětlení u jeho domu.

Na základě jednání s panem K. a panem P., bylo zjištěno, že pan K. se plánuje proti záměru výstavby pouličního osvětlení v Trpišově parc. č. 105/2 a 105/4 odvolat. Pan P. na své žádosti netrvá.

 • OV Trpišov vzal na vědomí Usnesení č.

Pokračovat ve čtení “Zasedání osadního výboru Trpišov 6/20”

Bývalá prodejna v Trpišově bude pronajata na uskladnění nábytku

Rada města se rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s panem Petrem Szebestou o pronájmu nebytových prostor v čp. 93 (v bývalé prodejně v Trpišově) pro uskladnění jejich osobních věcí po dobu rekonstrukce domu.

Osadní výbor v Trpišově nebyl o tomto záměru předem informován, dozvěděl se o tom až z úřední desky, kde byl tento záměr nakrátko vyvěšen. Jednostranně tedy písemně požádal Město, aby připravovaná nájemní smlouva nevyloučila případné budoucí úpravy pro obecní účely,

Pokračovat ve čtení “Bývalá prodejna v Trpišově bude pronajata na uskladnění nábytku”

Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny

Revitalizace objektu prodejny potravin v obci Trpišov

Upřesňující podmínky zadání

Historické souvislosti:

Obec Trpišov byla do 90. let správně spojena s obcí Svídnice. Během tohoto období byla na návsi pro veřejné potřeby postavena budova MNV. Zde se uskutečňoval, spolu v prostorách místního pohostinství, veřejný a společenský život obce.  Tato budova byla před několika lety přestavěna na tři bytové jednotky a rovněž prodejem místního pohostinství bylo konání společenských akcí občany prakticky znemožněno.

Pokračovat ve čtení “Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny”

Zasedání místního výboru

Přítomni

J. Bleha, P. Michek, J. Blatoňová, R. Kočí, M. Kynclová, A. Pešková, M. Řezníčková, L. Seifert, V. Vachová

Cíl jednání

Stanovit potřeby a požadavky na zpracování studie řešení veřejného prostoru a obecní budovy bývalého obchodu na návsi

Program

1. Informace z projednávání záležitostí obyvatel obce
2. Sepsání návrhu na zpracování stavební studie veřejného prostoru
3. Diskuse a připomínky
4. Shrnutí a závěr

Projednáno
ad 4. Shrnutí a závěr

 OV vznáší požadavek na řešení dopravní situace v křižovatce na silnici před výjezdem z obce směrem na Svídnici  –

Pokračovat ve čtení “Zasedání místního výboru”

Veřejné projednání využití prostor obchodu v Trpišově a okolí

Osadní výbor obce Trpišov svolává veřejné shromáždění obyvatel obce Trpišov k projednání účelného využití prostor budovy obchodu
a ostatních veřejných prostor.

Od 16:30 V pondělí 2. 3. 2020 V hostinci Obora

V současné chvíli je schválené stavební povolení na úpravu budovy obchodu na návsi, kde spodní část je navržena jako obchod a v horní části by měl vzniknout byt o rozloze cca 130 m2.

Chceme vyvolat diskuzi o tom,

Pokračovat ve čtení “Veřejné projednání využití prostor obchodu v Trpišově a okolí”

Návrhy občanů na využití bývalého obchodu v Trpišově

 1. Já bych udělal občerstvení pro lidi, když je třeba zavřena restaurace kvůli svatbám a akcím, tak pro lidi udělat něco…nahoře by k tomu mohlo být ubytovací zázemí třeba pro hosty.
 2. Krám se tady neuživí. Bylo by to fajn, ale funguje to tady už hodně roků i bez něj, není to sice komfort, ale dá se to zvládnout. To co tady chybí, je nějaká místnost a zázemí pro děti i  pro lidi obecně,

Pokračovat ve čtení “Návrhy občanů na využití bývalého obchodu v Trpišově”

Zápis o výsledku voleb do osadního výboru obce trpišov

 • Odevzdáno bylo celkem 94 lístků (z celkového počtu cca 170 obyvatel, kteří v Trpišově žijí a mohli se vzhledem k věku voleb zúčastnit).
 • Děkujeme všem, kteří se zúčastnili voleb zástupců skupiny pro osadní výbor.
 • Počet osob, které se rozhodly zvolit si své zástupce pro jednání s Městem
  a prosazování veřejných zájmů a potřeb obyvatel obce odpovídá počtu voličů v komunálních volbách.
 • Sčítáním hlasů bylo nastaveno následující pořadí členů skupiny pro osadní výbor:

Jaroslav BLEHA
93 hlasů

Petr MICHEK
87 hlasů

Jitka BLATOŇOVÁ
73 hlasů

Renata KOČÍ
61 hlasů

Markéta KYNCLOVÁ
61 hlasů

Andrea PEŠKOVÁ
54 hlasů

Lukáš SEIFERT
39 hlasů

Vendulka VACHOVÁ
32 hlasů

Markéta ŘEZNÍČKOVÁ
30 hlasů

Jiří ČERNOCH
27 hlasů

Radoslava URVÁLKOVÁ
22 hlasů

 • Počet členů osadního výboru stanoví a jmenovitě určí zastupitelstvo Města,

Pokračovat ve čtení “Zápis o výsledku voleb do osadního výboru obce trpišov”