Dokončení přechodu u hřbitova zdržuje povolení úřadů

V souvislosti s provedenou výstavbou nové hřbitovní brány v ulici Schmoranzova ve Slatiňanech bude proveden (vyznačen vodorovným a svislým dopravním značením) přechod pro chodce v místě nové hřbitovní brány.

V současné době je podána žádost na Městském úřadu Chrudim, odboru dopravy, o vydání opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu čili žádost o povolení umístit dopravní značení pro nový přechod pro chodce v daném místě.

Vzhledem ke zdlouhavým legislativním procesům,

Pokračovat ve čtení „Dokončení přechodu u hřbitova zdržuje povolení úřadů“

Údržba stromů na hřbitově během dušiček

Omlouváme se občanům města Slatiňany a nájemcům hřbitovních míst na hřbitově ve Slatiňanech za nepříjemnosti způsobené pokácení dřevin odbornou firmou. Dřeviny byly pokáceny z důvodu jejich špatného stavu, hrozilo jejich statické selhání a ohrožení života a zdraví osob a ohrožení majetku. V této nelehké době je rovněž problematické zajistit dodavatele takovýchto prací a vše termínově skloubit. Uvědomujeme si, že pokácení proběhlo v nejméně vhodném čase, nicméně život a zdraví občanů jsou pro nás důležitější. Naší snahou bylo provést úklid co nejšetrněji vzhledem ke všem okolnostem (povětrnostní podmínky,

Pokračovat ve čtení „Údržba stromů na hřbitově během dušiček“

Zastupitelstvo schválilo architektonickou soutěž na rekonstrukci Modely

155/14/2016/ZMS schválilo využití objektu Kabeláčova mlýna pro zadání architektonické soutěže

Kromě nepřítomného zastupitele Petra Kolka hlasovalo pro návrh všech zbylých 20 zastupitelů.

Pokračovat ve čtení „Zastupitelstvo schválilo architektonickou soutěž na rekonstrukci Modely“

Rada města schválila vypsání architektonické soutěže na Modelu

355/27/2015/RMS
1) schválila vypsání architektonické soutěže na obnovu objektu „Kabeláčova mlýna“
2) uložila MěÚ připravit k projednání do zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
architektonickou soutěž na obnovu objektu „Kabeláčova mlýna“

Pokračovat ve čtení „Rada města schválila vypsání architektonické soutěže na Modelu“

Členové komise pro územní plán 2014-2018

V tomto volebním období byl požadavek Sedmy, aby se mohla aktivně podílet na tvorbě územního plánu tak, aby nedocházelo k prosazování požadavků v rozporu z jejich programem. To bylo akceptováno a komise pracovala v letech 2014-2018 ve složení pan T. Růžička , P. Kolek oba Sedma a pan M. Hudec /ANO/. Pan Růžička byl mimo to pověřen zastupitelstvem města jednat se zpracovatelem za zastupitelstvo a předkládat mu připomínky.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na svém 1.

Pokračovat ve čtení „Členové komise pro územní plán 2014-2018“

Členové komise pro územní plán 2010-2014

Ve volebním období 2010-2014, tedy od prvopočátku tvorby nového územního plánu byli odpovědni  za jeho přípravu a připomínkování vždy ve většině členové komise. Jimi byli za Sedmu pan J.Brůžek a pan P. Kolek doplněni panem M. Kubínem /ČSSD/.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na svém 2. zasedání dne 14. 12. 2010 17. Pověření zastupitele – kontaktní osoba ve věci územního plánování (poveřen Bc. Jan Brůžek) *1

Pokračovat ve čtení „Členové komise pro územní plán 2010-2014“