Dokončení přechodu u hřbitova zdržuje povolení úřadů

V souvislosti s provedenou výstavbou nové hřbitovní brány v ulici Schmoranzova ve Slatiňanech bude proveden (vyznačen vodorovným a svislým dopravním značením) přechod pro chodce v místě nové hřbitovní brány.

V současné době je podána žádost na Městském úřadu Chrudim, odboru dopravy, o vydání opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu čili žádost o povolení umístit dopravní značení pro nový přechod pro chodce v daném místě.

Vzhledem ke zdlouhavým legislativním procesům,

Pokračovat ve čtení „Dokončení přechodu u hřbitova zdržuje povolení úřadů“

Údržba stromů na hřbitově během dušiček

Omlouváme se občanům města Slatiňany a nájemcům hřbitovních míst na hřbitově ve Slatiňanech za nepříjemnosti způsobené pokácení dřevin odbornou firmou. Dřeviny byly pokáceny z důvodu jejich špatného stavu, hrozilo jejich statické selhání a ohrožení života a zdraví osob a ohrožení majetku. V této nelehké době je rovněž problematické zajistit dodavatele takovýchto prací a vše termínově skloubit. Uvědomujeme si, že pokácení proběhlo v nejméně vhodném čase, nicméně život a zdraví občanů jsou pro nás důležitější. Naší snahou bylo provést úklid co nejšetrněji vzhledem ke všem okolnostem (povětrnostní podmínky,

Pokračovat ve čtení „Údržba stromů na hřbitově během dušiček“