Největší strom v zámecké zahradě padl

Vše je pomíjivé. Od rána 21.5.2022 už největší strom v zahradě není největším stromem.

Při noční bouřce povolil a nad rámem praskly i vazby. Polovina (asi) 250 let starého jasanu ztepilého leží v louce.

Kdybyste nám chtěli pomoci, přijďte na prohlídku. Ze vstupného hradíme péči nejen o zámek, ale také o zahradu i park. Na podzim bychom rádi nakoupili další sazenice stromů a keřů, aby za pár desítek let dělaly radost jako kdysi tento jasan.

Pokračovat ve čtení „Největší strom v zámecké zahradě padl“

Vývoj Nového parku

Přijíždíme-li do Slatiňan od jihu, východu či severu, vždy nás upoutá ohromné množství zeleně zdvihajícího se kopce Hůry, na které se město promítá jako na filmové plátno. Tato zelená hradba má svou historii a vývoj, který za posledních šest let doložilo mnoho pramenů, které se vynořily z archivů a zámeckých sbírek.

Pokračovat ve čtení „Vývoj Nového parku“

Kastelán vítá záměr přestavět Modelu na kulturní centrum

Kabeláčův mlýn ve Slatiňanech.

Industriální budova se středověkým původem v srdci města byla v roce 1594 obnovena nákladem tehdejšího majitele zámku Zikmunda Karlíka z Nežetic. Dalších přestaveb a úprav se tento mlýn dočkal v následujících staletích, zejména na konci toho devatenáctého. Jméno mlýn získal po mlynářské rodině Kabeláčových, kteří byli majiteli od poloviny 18. století do začátku století dvacátého. Mletí v Kabeláčově mlýně ukončil požár v roce 1926.

Pokračovat ve čtení „Kastelán vítá záměr přestavět Modelu na kulturní centrum“

Návrh: Vytvoření depozitu kamenických článků

Tradičně kamenicky opracované články ze škrovádského pískovce (např. ostění, nákolníky, kvádry, hlavice, desky apod.) mají nejen významnou historickou hodnotu, ale také nominální (tisíce až desítky tisíc za jeden článek). Proto v poslední době bývají tyto články dokonce v hledáčku prodejců a překupníků starožitností. Jejich využití je možné zejména při obnově a úpravách veřejných prostranství, kdy se tradiční materiál a tradiční řemeslné postupy v opracování kamene vizuálně mnohem lépe uplatňují než současné prefabrikované a vesměs betonové montované stavebnicové díly z prodejen typu Bauhaus.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvoření depozitu kamenických článků“

Téma: Zachování historicky cenných částí starých budov

Město Slatiňany leží v regionu, jehož stavební tradice ve velké míře využívala blízké lomy na pískovec ve Škrovádu, a to již od 16. století do poloviny století dvacátého. Tyto lomy jsou dnes uzavřeny a při obnově nejen historických objektů je prakticky nemožné škrovádský pískovec v současnosti získat. V minulosti byl tento pískovec využit například na stavbu slatiňanského zámku, kostela, stájí, mostu knížete Auersperga, tarasních zdí na nábřeží Chrudimky, různých hospodářských budov, obydlí, bran, zdí, chrámů v Chrudimi či barokního morového sloupu na tamním Resselově náměstí.

Pokračovat ve čteníTéma: Zachování historicky cenných částí starých budov“