Návrh: papír nerecyklovatelný – spálit nebo zkompostovat

Papír mastný, ruličky od toaleťáku, kartony od vajec, papírové kapesníky a utěrky nelze recyklovat.

Pálení – třeba v kamnech – není problém, protože při něm nevzniká moc jedů.

Podobně dobře se rozloží při správném kompostování.

Házení do popelnic sice nezpůsobí kontaminaci půdy či ovzduší, ale zbytečně zvětšují a prodražují skládkování: likvidace jednoho kg směsného odpadu nás stojí 3-4 Kč.

Pokračovat ve čteníNávrh: papír nerecyklovatelný – spálit nebo zkompostovat”

Minimální šíře komunikací

 

využití
limity
podle
pozn.

šíře vozovky v obousměrném provozu
min. 5 m
ČSN 73 6110 8.4.3
každý pruh 2,5 m, při obousměrném provozu tedy celkem 5 m

jízdní pruh s obousměrným provozem v úsporném provedení
min. 2,5 m
ČSN 73 6110 8.4.4
Úsporné typy jednopruhových obousměrných komunikací se mohou navrhovat při intenzitě < 500 vozidel/24 h v obou směrech.

šíře vozovky pro auta v jednosměrce
min. 2,5 m
ČSN 73 6110 8.4.3

šíře vozovky pro auta v jednosměrce a pro cyklisty v obou směrech
min. … Pokračovat ve čtení “Minimální šíře komunikací”

Návrh: Vymezení nejvhodnějších míst k parkování v ulici pozemním značením

Pozemní značení je levný a rychlý způsob vymezení parkovacích míst na stávající ulici, jako to je např. v Pardubicích v ulici Na Záboří na titulním obrázku tohoto příspěvku.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vymezení nejvhodnějších míst k parkování v ulici pozemním značením”

Vybrána firma na rekonstrukci Klášterní ulice

Rada města Slatiňany
projednala na své 102. Schůzi dne 26. 3. 2018:

Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na rekonstruk-
ci části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení, úprava křižova-
tek ulic Tyršova x Nádražní a Tyršova x Palackého ve Slatiňanech
(po vyhodnocení soutěže vybrána spol. MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Staré Hradiště – za 4,5 mil bez DPH)

Pokračovat ve čtení “Vybrána firma na rekonstrukci Klášterní ulice”

Téma: Řidiči parkují pravidelně v Neumannově ulici ve vjezdu do Spartaku a blokují chodník

Při obcházení aut musí chodci vyjít do vozovky zpoza zaparkovaného auta, což ne vždy projíždějící řidiči předpokládají. Místo je ve stínu stromů, takže zvlášť za slunečných dnů není příliš přehledné.

Protože je to u školy, tak chodník využívají často děti.

Pokračovat ve čteníTéma: Řidiči parkují pravidelně v Neumannově ulici ve vjezdu do Spartaku a blokují chodník

Téma: Nedostatečná parkovací kapacita pro návštěvníky Spartaku

Sportovní areál Slatiňan je poměrně dobře vybaven a tak může hostit i různá utkání a sportovní soutěže či tréninky se sportovci z jiných obcí a měst.

Nicméně se při tom ukazuje nevyřešené parkování. Oficiálních parkovacích míst je asi 10 vlevo od brány na nábřeží a asi 10 v Neumannově ulici, jenže ty jsou obsazeny většinou obyvateli přilehlých nemovitostí.

Přitom parkování v Neumannové ulici má výhodu, že je dosažitelné snadno z hlavní silnice,

Pokračovat ve čteníTéma: Nedostatečná parkovací kapacita pro návštěvníky Spartaku”