Téma: Vídeňský městský sekáč pro odložené funkční věci

Použité sportovní potřeby, oblečení, knihy, nádobí nebo hračky. Městem provozovaný bleší trh 48er-Tandler zná každý druhý Vídeňan. Díky němu se předejde vzniku 90 tun odpadu měsíčně. Informuje o tom Zahraniční kancelář města Vídně.

Pokračovat ve čteníTéma: Vídeňský městský sekáč pro odložené funkční věci

Téma: Zahraniční projekty opětovného využití

  • freetrade Irsko   – v Irsku je znovuvyužití podporované vládou – ve sběrných dvorech je to standardní služba, kdy si za symbolický poplatek můžete oficiálně odnést ještě využitelné věci
  • reusemarketplace.org
  • recyclingnearyou.com.au
  • www.freecycle.org – Projekt se zrodil v roce 2003 v USA. Celý projekt se stal velmi oblíbeným a nyní existují jednotlivé skupiny ve více než 80 zemích. Odhaduje se, že toto celosvětové hnutí zabránilo každý den vzniku více než 200 tun odpadu.

Pokračovat ve čteníTéma: Zahraniční projekty opětovného využití”

Návrh: bioodpad – suchý spálit

(článek z Ozvěn)

Pálit listí, trávu, větve, popř. jiný odpad rostlinného původu v otevřených topeništích, je možné pouze za těchto podmínek:

– dle § 16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je možné v otevřeném ohništi spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Ten kdo jedná v rozporu s §16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se dopouští přestupku podle § 23 písm. a) zák.

Pokračovat ve čteníNávrh: bioodpad – suchý spálit”

Plán svozu kontejnerů na tříděný odpad

Svozové dny:
Plasty: každé pondělí
Papír: v lichém týdnu pátek, v sudém týdnu středa
Barevné sklo: první sudý čtvrtek v měsíci
Bílé sklo: 1× za 2 měsíce (v pátek)
Na ostatní odpady (textil, obuv, hračky, kovy, elektrozařízení a olej
a tuk) nejsou svozové dny přesně určeny – svoz dle potřeby.

Pokračovat ve čtení “Plán svozu kontejnerů na tříděný odpad”

Návrh: plasty měkké – igelitové pytlíky a tašky – znovu použít

Opakované používání mikrotenových sáčků a igelitových tašek je spíš pro nadšence: sice nebude mít výrazný vliv na hmotnost produkovaného odpadu ve městě, ale má smysl symbolický. Nedá to příliš práci a dá se tím snadno trénovat “nekonzumní” myšlení.

Říká se: “Kdo je věrný v maličkostech, je věrný i ve velkých věcech” (L16,10). Úvahu na toto téma měl i Zdeněk Jirásek v Ozvěnách 2018/3.

Funguje to tak, že v batohu,

Pokračovat ve čteníNávrh: plasty měkké – igelitové pytlíky a tašky – znovu použít”

Návrh: papír – knihy regionální – nabídnout do městské knihovny Chrudim

Podle ředitelky chrudimské knihovny Hany Mazurové mají běžných knih dost. Ale mají zájem o regionální tisky, zejména starší, tedy publikace vydané v okresu Chrudim, zvlášť historické.

Do slatiňanské knihovny knihy nenoste, stále tam někdo něco nosí a už toho mají dost.

 

Pokračovat ve čteníNávrh: papír – knihy regionální – nabídnout do městské knihovny Chrudim

Náklady na web

Je dobré sledovat a vyhodnocovat čas spojený se správou webu a jeho obsahu. K tomu slouží proměnné, které lze použít v každém příspěvku.

  1. Čas je v hodinách zahrnuje pouze programovací práce,  nikoliv zadávání, úpravu a editaci dat.
  2. Desetiny neoddělujte čárkou, ale tečkou (anglická konvence); 0.5h = 30min.
  3. Uživatelské proměnné se zobrazí pod dotyčným článkem, pokud nemají na začátku “_” nebo vyjmenované nastavené v šabloně (aktuálně ‘/editace_hodiny|cms_hodiny|editace_koruny/’).
  4. za číslo je možno doplnit poznámku oddělenou od čísla čárkou nebo mezerou
  5. na této stránce jsou součty za celý web.

Pokračovat ve čtení “Náklady na web”