Téma: Slatiňanské osobnosti

Lidé, kteří měli nebo mají něco do činění se Slatiňany a které je z různých důvodů dobré připomínat i dál. A to jak v dobrém z úcty či obdivu, tak ve zlém pro naše poučení.

Zde uvedené medailonky by měly být doplněním a rozvedením stránky s podobným zaměřením na webu města. Na rozdíl webu města sem může přidat informaci, odkaz, vzpomínku či nějaký materiál každý a dále lze jednotlivé osobnosti “propojovat” s dalšími tématy na tomto i jiných webech,

Pokračovat ve čteníTéma: Slatiňanské osobnosti”

Téma: Místní politické strany

Politické strany by měli v usnadnit společenskou dohodu ve společných věcech. Měly by mít jasné a stabilní ideové a hodnotové zásady, kterým pak dávají voliči ve volbách váhu, a tou vahou by ty své zásady měly ve volebním období hájit.

Strany jsou dobré zvlášť v případě sporných otázek, protože  se pak hledá snáze konsens několika politických stran, než mnoha set nebo tisíc občanů.

Je dobré, když jsou politické strany,

Pokračovat ve čteníTéma: Místní politické strany”

Téma: Směsný odpad

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat.

A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou se svým odpadem nakládat, jestli jej budou například třídit nebo ho vozit za město do lesa.

Podle POH jsou pro sběr směsného komunálního odpadu určeny sběrné nádoby o objemu 70 l,

Pokračovat ve čteníTéma: Směsný odpad”