Místní poplatky ano či ne?

Město Slatiňany podobně jako jiné obce v naší republice vybírá místní poplatky. Vybírat místní poplatky může obec na základě zákona o místních poplatcích, kde je v prvním paragrafu vymezeno, jaké poplatky se mohou vybírat. Jedná se o poplatky ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek za komunální odpad, atd.

Nové vedení obce, které vzešlo z voleb v roce 2022, se zajímá o chod obce velice důkladně.

Pokračovat ve čtení „Místní poplatky ano či ne?“

Návrh: Koupě pozemku k bytové výstavbě do vlastnictví města (upraveno)

Již několik let je na prodej pozemek v naší obci, který je určen územním plánem k bytové výstavbě. Obec má v této lokalitě několik navazujících rozlehlých pozemků

Pokračovat ve čteníNávrh: Koupě pozemku k bytové výstavbě do vlastnictví města (upraveno)“