Pro ODS+TOP09 byla údržba důležité téma

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážení občané,

k napsání těchto řádek mně přiměly dva články v srpnových Ozvěnách. Článek pana Šťastného a reakce pana starosty Brůžka a pana místostarosty Harsy*. Jak je z článků patrné, u diskutované situace nebyl přítomen nikdo z pisatelů obou článků, tedy ani jedna strana, to jen pro upřesnění. Co chci ovšem stručně zmínit je však pořádek, čistota, údržba a vzhled našeho města. V minulém volebním období byl pan Šťastný místostarostou a já byla členkou Rady města,

Pokračovat ve čtení „Pro ODS+TOP09 byla údržba důležité téma“