Ozvěny 4/2009: Staré náměstí v proměně času

Historické jádro vsi, dnes města, se nalézalo v lokalitě tohoto náměstí a tvořilo soubor nepravidelně rozmístěných solitérních venkovských usedlostí. Podle nízkých čísel popisných můžeme je též nazvat podzámčím, jehož osídlené území patřilo založením k nejstarším v katastru, položené pouze na opačném břehu Chrudimky.

Přibližujeme ho ve výřezu mapy stabilního katastru z r. 1839.

V urbanistických studiích z druhé poloviny 20. Století se konstatovalo, že tato stará zástavba nepředstavovala v té době významné objekty z hlediska památkové péče.

Pokračovat ve čtení „Ozvěny 4/2009: Staré náměstí v proměně času“