Školka získala dotaci 300 tis. na přírodní zahradu

Ve spolupráci se zřizovatelem školy se nám podařilo získat dotaci na přírodní zahradu v celkové výši 361 900Kč, z toho 307 615Kč bude hrazeno z finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí a zbývající část z rozpočtu školy.

V létě 2021 zrealizujeme stavbu venkovního altánu, který nám umožní činnosti dosud praktikované ve třídě přenést na zahradu.

Dále vybudujeme tunel pod kopcem, který v dětech bude rozvíjet zvídavost, hrubou motoriku, fantazii pro hru a vytvoříme hmatovou stezku pro rozvoj smyslového vnímání.

Pokračovat ve čtení „Školka získala dotaci 300 tis. na přírodní zahradu“