Co můžeme udělat pro lepší zimní ovzduší?

Jak moc „jiný“ vzduch dýcháme v topné a netopné sezóně? Jak velkou roli hraje v čem, čím a jak topíme? Jak velký vliv na naše zdraví má kouř ze sousedova komína? Nebo to zkusme otočit, jak moc ovlivňuji já sám svými topnými návyky kvalitu ovzduší v naší obci?

Pokračovat ve čtení „Co můžeme udělat pro lepší zimní ovzduší?“