Odpověď redakční rady Ozvěn na Otevřený dopis

Slatiňany 24.2.2023

Vážený pane Velendorfe,

Děkujeme za Váš otevřený dopis týkající se obsahu Ozvěn Slatiňan. Statut zpravodaje, schválený Radou města v roce 2018, uvádí jako jejich hlavní účel a poslání zajištění maximální informovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. Zastupitelstva a Rady Města a Městského úřadu. Počínaje březnovým číslem se navrátíme k předchozí praxi stručného rozvedení jednotlivých bodů zasedání Rad a Zastupitelstev města tak, aby si občané mohli udělat podrobnější představu o aktuálních tématech práce těchto orgánů.

Pokračovat ve čtení „Odpověď redakční rady Ozvěn na Otevřený dopis“