Informace k Vybudování nového chodníku v ulici Švermova

Dovolte mi, abych Vás podrobněji informoval o plánované realizaci vybudování nového chodníku v ulici Švermova, který bude navazovat na úseky ulice, kde je již v současnosti chodník vybudován a je veden po západní straně ulice. Nový chodník tak naváže na stávající chodník za křižovatkou s ulicí Družstevní až po penzion Bonet.

Před vyhotovením projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla projektantem zvažována západní i východní varianta vybudování chodníku. Na základě podnětů občanů a před samotným zadáním vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení byly nyní znovu obě varianty řešení konzultovány a prověřeny s tím,

Pokračovat ve čtení “Informace k Vybudování nového chodníku v ulici Švermova”

Komentář k úpravám kruhového objezdu

V únorových Ozvěnách jsem mezi připravovanými investičními projekty též zmínil, že město Slatiňany připravuje zadání projektové dokumentace na stavební úpravu kruhového objezdu (šišák). V sou-časné době je vybrán zhotovitel projektové dokumentace, po vypracování projektové dokumentace bude následně probíhat proces povolení stavby s tím, že příští rok by se daná akce mohla stavebně realizovat.

Důvodů pro úpravu kruhového objezdu je více. Velmi často dochází ze strany těžké dopravy a její velké hustoty k poškozování masivních žulových obrubníků kruhového objezdu,

Pokračovat ve čtení “Komentář k úpravám kruhového objezdu”