Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok

Osobně jsem rád, že se podařilo zachovat postupnou dynamiku růstu investic a oprav do nemovitého majetku a zároveň vyčlenit nemalé peníze na projekční přípravu budoucích investičních záměrů zejména v oblasti stavebních úprav ulic a oprav chodníků, obměny veřejného osvětlení a oblasti školství, což byly naše priority.

Mezi největší investiční akce nově zařazené do návrhu rozpočtu města 2020 patří kompletní obnova fasády školy včetně klempířských prvků (uvedeno v kapitole Základní škola) navazující tak plynule na letošní provedenou výměnu oken,

Pokračovat ve čtení “Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok”

Podána žádost o dotaci na koncepční dokumenty a nový web města

Dne 10. 6. 2019 schválila Rada města zadání podkladů pro výzvu 92 OPZ financovaná z EU na projekt „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“.

V současné době je zpracována projektová žádost prostřednictvím vybrané firmy a byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Projekt bude realizován v případě jeho schválení MPSV a přidělení finančních  prostředků ze strany EU a státního rozpočtu.

Žádost byla podána v červnu 2019 a zároveň splnila podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti.

Pokračovat ve čtení “Podána žádost o dotaci na koncepční dokumenty a nový web města”

Informace k Vybudování nového chodníku v ulici Švermova

Dovolte mi, abych Vás podrobněji informoval o plánované realizaci vybudování nového chodníku v ulici Švermova, který bude navazovat na úseky ulice, kde je již v současnosti chodník vybudován a je veden po západní straně ulice. Nový chodník tak naváže na stávající chodník za křižovatkou s ulicí Družstevní až po penzion Bonet.

Před vyhotovením projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla projektantem zvažována západní i východní varianta vybudování chodníku. Na základě podnětů občanů a před samotným zadáním vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení byly nyní znovu obě varianty řešení konzultovány a prověřeny s tím,

Pokračovat ve čtení “Informace k Vybudování nového chodníku v ulici Švermova”

Komentář k úpravám kruhového objezdu

V únorových Ozvěnách jsem mezi připravovanými investičními projekty též zmínil, že město Slatiňany připravuje zadání projektové dokumentace na stavební úpravu kruhového objezdu (šišák). V sou-časné době je vybrán zhotovitel projektové dokumentace, po vypracování projektové dokumentace bude následně probíhat proces povolení stavby s tím, že příští rok by se daná akce mohla stavebně realizovat.

Důvodů pro úpravu kruhového objezdu je více. Velmi často dochází ze strany těžké dopravy a její velké hustoty k poškozování masivních žulových obrubníků kruhového objezdu,

Pokračovat ve čtení “Komentář k úpravám kruhového objezdu”