Nepodceňujme kloktání

Je všeobecně známo, že hlavní vstupní bránou infekce novým typem koronaviru jsou horní dýchací cesty / nosohltan/. Tíže onemocnění je kromě jiných faktorů závislá na velikosti virové nálože. Než virus pronikne dále do organizmu, ulpívá určitou dobu na sliznici uvedených míst. Nabízí se tedy způsob, jak zesílit účinek roušek používaných na nos a ústa při obraně proti infekci. Je to kloktání antiseptickými roztoky nebo používání antiseptických pastilek nebo tablet k cucání. Je třeba zdůraznit, že musí jít o prostředky s antibakteriálním a antivirovým účinkem,

Pokračovat ve čtení “Nepodceňujme kloktání”

Exotická houba v parku

Ve zpoplatněné části zámeckého parku ve Slatiňanech je nyní možno vidět zvláštní houbu. Jmenuje se Květnatec Archerův. Patří mezi břichatkovité.  Je domovem v Austrálii a Tasmánii, odtud k nám byla zavlečena. Pokud se za ní vypravíte, je poblíž altánku nad splavem.

 

První foto je od L.Kočvary z našeho parku. Druhé foto je z atlasu hub.

Pokračovat ve čtení “Exotická houba v parku”

Návrh: Občané zalévají obecní stromky koordinováni údržbou města

Dobrovolníci by se přihlásili údržbě města, ta by s nimi domluvila které stromky a kdy a jak by zalévali.

Musela by k tomu být instruktáž. Takovéto stromky se zalévají v určitých intervalech podle momentálních srážek nebo sucha, podle teplot a podobně. Ke každému stromku je třeba dát alespoň 20 litrů vody, t..j. přibližně 3 konve, jinak to nemá žádný efekt, voda se až ke kořenům nedostane. Potom může následovat přiměřeně dlouhý interval. Problémem může být,

Pokračovat ve čteníNávrh: Občané zalévají obecní stromky koordinováni údržbou města”

Čistota na ulicích není jen o pletí chodníků

V pátek 29.11. jsem při ranní procházce s vlastním pejskem narazil před trafostanicí v Neumannově ulici na něco, co je na přiložených obrázcích. Při naší večerní procházce asi ve 22 hodiny byl chodník ještě čistý.

Exkrementy pocházejí zřejmě od psa, který byl na vodítku. Volně pobíhající pes by místo volil určitě někde jinde. Majitele psa S velkou pravděpodobností znám. Je mi s podivem, když už se nestydí sám před sebou, že se nestydí před spoluobčany.

Pokračovat ve čtení “Čistota na ulicích není jen o pletí chodníků”

Návrh: Zajistit, aby voda z budovaného obchvatu nešla zbytečně do kanalizace

Každá kapka vody v krajině dobrá. Obchvat tvoří celkem významnou plochu a byla by škoda, kdyby ta voda byla odváděna do kanalizace, ze které by pak za Chrudimí vtékala do řeky a poměrně rychle by téměř bez užitku opustila náš kraj.

Podle sdělení ŘSD, úseku výstavby, nebude voda nijak rychle odváděna pryč. Konkrétně:

Navrhovaný obchvat neprochází žádným ochranným pásmem vod ani chráněnou oblastní přirozené kumulace vod. Nejkratší vzdálenost pásem ochrany vod je ve všech případech více než 3 km.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zajistit, aby voda z budovaného obchvatu nešla zbytečně do kanalizace

Návrh: Do územních studií zapracovat preferování vsakování dešťových vod

Dešťové vody se u novostaveb často řeší odvodem do kanalizace. Soukromé objekty za to zatím neplatí a stavební úřad v rámci stavebního řízení požaduje mít likvidací dešťových vod vyřešenou, aby neodcházela na veřejné komunikace, takže se to stavebníkům jeví jako jednoduché řešení.

Pokračovat ve čteníNávrh: Do územních studií zapracovat preferování vsakování dešťových vod”

Téma: Výběr vhodné rostliny pro plot u plovárny

Návrh na uvolnění 20 000 Kč z rozpočtu města na rok 2019 na ozelenění plotu plovárny je dobrá zpráva. Již nyní je možno uvažovat jak peníze v případě jeho schválení využít, aby se výsadbou zeleně:

  • pokryla co největší plocha, ale
  • konečný efekt byl také hezký,
  • aby byly použité rostliny co nejodolnější v obdobích horka a sucha, která nás s velkou pravděpodobností v následujících letech opět čekají,
  • aby údržba nebyla příliš složitá a aby sazenice nebyly příliš drahé.

Pokračovat ve čteníTéma: Výběr vhodné rostliny pro plot u plovárny”

Návrh: Ozelenění betonového plotu u plovárny

 

Na titulní fotografii je několik polí plotu, které se podařilo asi před čtyřmi lety ozelenit přísavníkem. Na druhé straně, u venkovní tělocvičny, je zase pámelník.

Bylo by dobře pokračovat. Zbývá však ještě 140 metrů.

 

 

Pokračovat ve čteníNávrh: Ozelenění betonového plotu u plovárny”

Téma: Nehezký betonový plot plovárny

Na prvním snímku vidíme ozeleněný plot plovárny pámelníkem, který tam někdy po dokončení stavby plotu vysadili Kopeckých.

Snímky ukazují stav, který trvá 54 let.

 

Před několika lety to ještě „vylepšily“ sběrné kontejnery.

Samozřejmě nemám nic proti sběru recyklovatelného odpadu. Kontejnery na něj však v podstatě plní funkci odpadního koše nebo popelnice. U nich se většinou vyhýbáme jejich umístění na pohledově exponovaném místě a ještě se snažíme pohled na ně nějak „oměkčit“. 

Pokračovat ve čteníTéma: Nehezký betonový plot plovárny”