Parkování a odstavování motorových vozidel, nedovolené umísťování předmětů na pozemní komunikace

Parkování a odstavování motorových vozidel se řídí platnými pravidly silničního provozu zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Ustanovení § 25 a § 27 zákona o silničním provozu jasně stanovuje, kde řidič smí a nesmí zastavit a stát.*

V souvislosti s tím si dovolujeme upozornit občany, především řidiče motorových vozidel, aby dodržovali ustanovení zákona o silničním provozu, týkající se zastavení a stání a vyvarovali se stání v místech,

Pokračovat ve čtení „Parkování a odstavování motorových vozidel, nedovolené umísťování předmětů na pozemní komunikace“

Výzva k úpravě dřevin přesahujících do komunikací

Každoročně připomínáme vlastníkům, jejichž pozemkové parcely přiléhají k chodníkům, pozemním komunikacím a veřejnému prostranství, aby si splnili svoji povinnost a přerostlé větve dřevin, zasahujících do průchozích a průjezdních profilů a do prostoru veřejného prostranství, odstranili.

Pokračovat ve čtení „Výzva k úpravě dřevin přesahujících do komunikací“

Jak se „rodí“ dopravní značka?

Každý to zná, dopravní značení je leckdy dobrý pomocník a leckdy také nepříjemná brzda plynulosti silničního provozu. Je tedy jasné, že u dopravního značení velmi záleží na tom, jak je naprojektováno a zda jeho umístění dává smysl a umožňuje plynulý a bezpečný provoz na pozemních komunikacích, a zda úprava neomezí někoho dalšího nebo nepřinese dopravní komplikace.

Je nutné vědět, že jakékoliv umísťování dopravního značení na pozemní komunikace, které upravuje dopravu, nelze provádět svévolně.

Pokračovat ve čtení „Jak se „rodí“ dopravní značka?“