Téma: Svoz bioodpadu od domu i ve Slatiňanech?

Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám, kterými disponuje současná kompostárna (ztížená dostupnost, absence nepřetržité obsluhy, nevhodné zázemí, nízká kapacita a téměř nulová kontrola toho, co občané dováží), zvažuje Rada svoz bioodpadu dům od domu.

Pokračovat ve čteníTéma: Svoz bioodpadu od domu i ve Slatiňanech?”

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019:

 1. Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., rozšíření o pojištění nového majetku (především veřejné osvětlení).
 2. Schválení smluv na ochranu osobních údajů (GDPR) se společnostmi dodávajícími software do Městské knihovny.
 3. Rada schválila nabídku na projektové a inženýrské činnosti pro úpravu veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna od společnosti Komplex CZ s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019”

Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09

Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté a Občanská demokratická strana a TOP 09 uzavírají na základě výsledků komunálních voleb ve Slatiňanech, které se uskutečnily 5. a 6. října 2018, tuto

KOALIČNÍ SMLOUVU

Programové pilíře:

 • Jednoznačně preferujeme vyrovnané hospodaření. Zadlužení lze provést pouze v případě spolufinancování velkých investičních akcí z dotačních titulů nebo mimořádných událostí a to po vzájemném odsouhlasení obou koaličních stran (tj. jejich zástupců v zastupitelstvu města).
 • Dokončíme vytvoření nového územního plánu v kontextu s rozvojem a potřebami města a zároveň s ohledem na ochranu památkově a krajinově chráněných území.

Pokračovat ve čtení “Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09”

Smlouva na sběrný dvůr konečně uzavřena za téměř 300 Kč/os.rok . Ale mohlo být hůř.

Po téměř dvouletém vyjednávání byla uzavřena nová smlouva na sběrný dvůr. Jednání vyvolaly vyšší mzdové náklady, vyšší výdaje za odpady a inflace. Zatímco dosud vycházela roční cena sběrného dvora kolem 169Kč/osobu, letos to bude kolem 280Kč, což je téměř polovina poplatku za odpady.  Ale kdyby byla schválena první nabídka, vycházel by jen sběrný dvůr kolem 460Kč (!). Nabízí se tedy otázka, jestli stávající způsob produkce a likvidace odpadu je udržitelný.

Pokračovat ve čtení “Smlouva na sběrný dvůr konečně uzavřena za téměř 300 Kč/os.rok . Ale mohlo být hůř.”

Od 25. března poprvé svoz plastů dům od domu

Jak již bylo avizováno v lednových Ozvěnách, od 25. března bude probíhat 1× za 14 dní svoz plastů od každého domu. Sešlapané plasty společně s tetrapaky můžete třídit do speciálních sběrných pytlů o objemu 120 l.

Tyto pytle budou k dispozici k zakoupení na MěÚ u paní Bc. Martiny Doležalové (Hospodářsko správní odbor, evid. majetku, pozemky, odpady), a to od 2. března. Cena jednoho pytle je 5 Kč a je omezen v maximálním možném počtu 20 ks (dvě role) na domácnost (pro velké domácnosti lze udělit výjimku).

Pokračovat ve čtení “Od 25. března poprvé svoz plastů dům od domu”

Připravuje se převedení oválu na město

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva, které připustilo převedení oválu a hřiště pod město za účel snazšího získání dotace na nový povrch, požádal Spartak o smazání zástavy, která vázne na jeho pozemku, aby mohlo dojít k převedení (prodeji za 1 Kč). Pohledávka krytá zástavou už byla před časem splacena, takže její vymazání je jen formalita.

Následně úřad připraví všechny další potřebné dokumenty (tj. znění smlouvy, znění věcného břemene atd). O definitivním převedení či prodeji však musí ještě rozhodnout zastupitelstvo ke schválení,

Pokračovat ve čtení “Připravuje se převedení oválu na město”

Zasedání zastupitelsva

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 10. 4. 2019:

 1. Byl schválen program 4. zasedání ZM.
 2. Zastupitelstvo města schválilo 1. část závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018.
 3. Zastupitelstvo města navrhlo starostu na člena představenstva VaK Chrudim.
 4. Bylo schváleno navýšení přidělené dotace nad možnosti Rady pro organizace Spartak a Sokol.
 5. Došlo ke schválení převodu kanalizace „ulice Vrchlického a Na Ostrově“ a „Ke Garážím“ do VaK Chrudim (formou vkladu,

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelsva”

Zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Bylo schváleno zrušení obecně závazných vyhlášek, jelikož vyhlášky pro své stáří byly z pohledu současné legislativy v podstatě neplatné. Vyhlášky se týkaly povinností držitelů psů a zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.
 3. Schválení nabytí přeložky komunikace („lihovky“) vybudované v rámci stavby obchvatu.
 4. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
 5. 1. rozpočtové opatření –

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva”

Zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Pojmenování rybníka na pozemku p. č. 489/3 v k. ú. Trpišov, kde rozpravou vznikly další návrhy, přičemž Zastupitelstvo rozhodlo o odložení tohoto bodu.
 3. Byl zřízen Výbor pro životní prostředí v počtu 5 členů. Předsedou výboru se stal Mgr. Bc. Daniel Vychodil. Výbor se bude věnovat tématům hospodaření s vodou, koncepčnímu přístupu ke změnám podnebí, obnovou a údržbou krajiny a zeleně, odpadovému hospodářstvím a čistotě ovzduší v topné sezóně.

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva”

Město získalo dotaci na veřejný internet

Město již za nového vedení (ODS, TOP09, SNK) žádalo o dotaci na HW pro volný internet (wifi4eu), dotaci dostalo přislíbenou, jedná se max. 15 tis. Euro. Dotaci není město povinno využít, jde o příslib na 2 roky (do 2021).

Připojení musí být veřejné, musí vzniknout aspoň 10 nebo 15 přístupových bodů za určitých podmínek.

Město si od toho slibuje zkvalitnění městských služeb, např. plovárny.

Pokračovat ve čtení “Město získalo dotaci na veřejný internet”

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas a nástroj Zmapujto.cz

Společnými silami nám můžete pomoci změnit Slatiňany k lepšímu. Ptáte se jak? Například jdete na procházku a narazíte na poškozenou lavičku, pohozený odpadek, plný koš, nefunkční lampu, zaplevelený chodník nebo třeba rozbitou prolézačku na dětském hřišti. Co s tím? Během chvíle si otevřete aplikaci, vyfotíte to, lokalizujete na mapě a odešlete s komentářem. Na úřadě pak problém vyřešíme.

Pokračovat ve čtení “Naše obec zavádí Mobilní rozhlas a nástroj Zmapujto.cz”