Během pár dnů bude spuštěn nový web města

V roce 1999, kdy internet začal být na vze-
stupu, zejména díky dostupnosti pomocí
telefonních linek, si město pořídilo své
první webové stránky. V roce 2014 došlo
k jejich modernizaci. Od té doby nás již
téměř 8 let doprovází tmavě modrý de-
sign s černo – žluto – bílými prvky.

Pokračovat ve čtení „Během pár dnů bude spuštěn nový web města“

Rada města Slatiňany projednala na 137. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 137. schůzi dne 8. 8. 2022:

 1. Rada města diskutovala nad zadávacími podmínkami u  výběrového řízení „Odkanalizování místní části Slatiňany-Kunčí“. Doporučila úpravu mnohých parametrů vůči navrhovanému konceptu.
 2. V různém Rada:
  1. stanovila termín ukončení provozu plovárny na 18. 9. 2022
  2. schválila uspořádání sbírky použitého ošacení a  potřeb do  domácnosti pro Diakonii Broumov.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 137. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi dne 1. 8. 2022:

 1. Rada města schválila vybudování Wi-Fi sítě umožňující bezplatný přístup
  k  internetu ve  vnitřních a  venkovních prostorách v rámci dotačního titulu
  WiFi4EU. Bezplatný internet bude nově k  dispozici na budově MěÚ, budově
  bývalé Spořitelny, ve Společenském domě, na parkovišti u hřebčína, na Plovárně, na  Švýcárně, na  autobusových zastávkách (Střed a odb. Presy),

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 135. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 135. schůzi dne 25. 7. 2022:

 1. Schválení uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na stavbu chodníku a veřejného osvětlení v ul. Švermova. Při realizaci stavby se zjistilo, že není možné umístit komoru pro optickou datovou síť dle projektové dokumentace z důvodu existence podzemních sítí, které byly vytyčeny v průběhu stavby. Z tohoto důvodu se komora musela umístit v  jiném
  místě, což vedlo k vícepracím, které tento dodatek řeší.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 135. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 134. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 134. schůzi dne 7. 7. 2022:

 1. Rada schválila uzavření dodatku k  nájemní smlouvě byt v domě čp. 825
  na Starém náměstí. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, protože se jedná o bezbariérový byt. Dodatek řeší prodloužení o další rok.
 2. Byl schválen finanční dar ve výši 5 000 Kč na vybudování BABYBOXu v Chrudimi.
 3. Rada rozhodla nevyužít nabídku na  likvidaci použitých olejů za  roční poplatek 500 Kč od společnosti Černohlávek Group s.r.o.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 134. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 130. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 130. schůzi dne 6. 6. 2022:

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 45 nesplněných usnesení jich je 10 z tohoto roku a dá se předpokládat jejich
  splnění. Dále pak 35 starších, které jsou vázány na třetí strany. Zároveň zrušila dvě usnesení pro dlouhodobý nezájem žadatele.
 2. Rada vzala na vědomí předloženou architektonickou studii Lávky pro pěší
  (lávka ze Starého náměstí k zámku
 3. Byly probrány jednotlivé cenové nabídky na technický dozor stavebníka a autorský dozor na jednotlivé stavby města. 

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 130. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 129. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 129. schůzi dne 23. 5. 2022:

 1. Rada schválila přijetí dotace ve výši 15 000 Kč od Pardubického kraje na přípravu a realizaci akce 12. Slatiňanské pozastavení, které se konalo dne
  21. května 2022.
 2. Bylo rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13 v DPS s účinností od 1. 6. 2022. Nájemce není občanem města, avšak má rodinné vazby na místní obyvatele.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 129. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 133. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 133. schůzi dne 21. 6. 2022:

1. Rada města vyhlásila dnem 21. června 2022 druhé výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení (viz Ozvěny 07/22).

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 133. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 132. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 132. schůzi dne 20. 6. 2022:

 1. Rada města schválila uzavření dodatku č. 4 k Rámcové dohodě o poskytování komunikačních služeb s firmou O2 Czech Republic a. s.
 2. Rada města schválila Memorandum o spolupráci mezi Interaktivním muzeem Švýcárna a Destinační společností Východní Čechy. Jedná se o spolupráci při projektu „Karneval Tradic“. Náš podíl spočívá v poskytnutí propagačních materiálů a fotodokumentace k propagaci Švýcárny v uvedeném projektu. 

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 132. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 131. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 131. schůzi dne 15. 6. 2022:

1. Schválení změny rozpočtu – dorozpočtování 32 800 Kč na zpracování  dokumentace pro provedení stavby VO v ul. Nádražní

2. V různém Rada:  souhlasila s veřejným vyvěšením petice za zachování interny v Chrudimské nemocnici a připojila podpisy radních města

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 131. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi dne 9. 5. 2022:

 1. Došlo k aktualizaci sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., který byl stanoven na základě výpočtu reálných nákladů s tím
  spojených.
 2. Byl schválen nový sazebník úhrad za poskytování informací dle nařízení
  evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR). Souvisí s povinností poskytovat občanům informace o nakládání s jejich údaji. Sazebník reflektuje ceny reálně vynaložených nákladů s jednotlivými žádostmi.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 127. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 127. schůzi dne 25. 4. 2022:

 1. Na základě žádosti nájemníka Rada schválila navýšení pronájmu části pozemku p.č. 315 v k.ú. Škrovád (v blízkosti kompostárny) pro umístění včelínů z 20 m2 na 200 m2
 2. Rada města dne 7. 3. prodloužila pracovní poměr na dobu určitou na 6 let pro ředitelku ŠJ. Kvůli nesouladu s právní novelou školského zákona nelze, aby měl ředitel pracovní poměr na dobu určitou.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 127. schůzi“