Město získalo dotaci na veřejný internet

Město již za nového vedení (ODS, TOP09, SNK) žádalo o dotaci na HW pro volný internet (wifi4eu), dotaci dostalo přislíbenou, jedná se max. 15 tis. Euro. Dotaci není město povinno využít, jde o příslib na 2 roky (do 2021).

Připojení musí být veřejné, musí vzniknout aspoň 10 nebo 15 přístupových bodů za určitých podmínek.

Město si od toho slibuje zkvalitnění městských služeb, např. plovárny.

Pokračovat ve čtení “Město získalo dotaci na veřejný internet”

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas a nástroj Zmapujto.cz

Společnými silami nám můžete pomoci změnit Slatiňany k lepšímu. Ptáte se jak? Například jdete na procházku a narazíte na poškozenou lavičku, pohozený odpadek, plný koš, nefunkční lampu, zaplevelený chodník nebo třeba rozbitou prolézačku na dětském hřišti. Co s tím? Během chvíle si otevřete aplikaci, vyfotíte to, lokalizujete na mapě a odešlete s komentářem. Na úřadě pak problém vyřešíme.

Pokračovat ve čtení “Naše obec zavádí Mobilní rozhlas a nástroj Zmapujto.cz”

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019:

 1. Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., rozšíření o pojištění nového majetku (především veřejné osvětlení).
 2. Schválení smluv na ochranu osobních údajů (GDPR) se společnostmi dodávajícími software do Městské knihovny.
 3. Rada schválila nabídku na projektové a inženýrské činnosti pro úpravu veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna od společnosti Komplex CZ s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019”

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 4. zasedání dne 10. 4. 2019

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 10. 4. 2019:

 1. Byl schválen program 4. zasedání ZM.
 2. Zastupitelstvo města schválilo 1. část závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018.
 3. Zastupitelstvo města navrhlo starostu na člena představenstva VaK Chrudim.
 4. Bylo schváleno navýšení přidělené dotace nad možnosti Rady pro organizace Spartak a Sokol.
 5. Došlo ke schválení převodu kanalizace „ulice Vrchlického a Na Ostrově“ a „Ke Garážím“ do VaK Chrudim (formou vkladu,

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 4. zasedání dne 10. 4. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 15. schůzi dne 10. 4. 2019

USNESENÍ č. 15/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 10. dubna 2019

Rada města Slatiňany:

 1. Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany
  1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany
  2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 15. schůzi dne 10. 4. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019

 1. Rada schválila nabídku o nákupu výhodnějšího balíčku k zajištění poskytování právních služeb společností KVB (advokátní kancelář) v hodnotě 8 950 Kč měsíčně.
 2. Rada se zabývala nabídkou pojištění právní ochrany od společnosti D.A.S., kterou odložila z důvodu krytí služby jiným již uzavřeným pojištěním.
 3. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na provoz sociálních služeb v hodnotě 400 000 Kč od Pardubického kraje.
 4. Návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na Opravu chodníku v ulici Medunova III.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019”

Základní parametry pro nový způsob nakládání s odpady

 1. 14-ti denní svoz směsného odpadu vyjma období 1. 6.–30. 9., kdy bude obnoven týdenní svoz odpadu.
 2. Třídit odpad, a to na plasty a papír, s odvozem přímo od domu 1× za 14 dní, včetně zachování hnízd na tříděný odpad.
 3. Elektronicky evidovat počet výsypů komunálního odpadu.
 4. Zachovat možnost používat sběrný dvůr v katastru města Slatiňany jako doposud.
 5. Možnost změny četnosti svozu odpadu a úpravy množství hnízd
  v průběhu platnosti smlouvy

Pokračovat ve čtení “Základní parametry pro nový způsob nakládání s odpady”

Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019

 1. Rada schválila výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek.
 2. Byla vzata na vědomí informace o zápisu do MŠ.
 3. Byly schváleny ceny užívání Společenského domu.
 4. Různé:
  • Rada byla seznámena s přijetím daru ve výši 2 000 Kč od Soukromého šipkařského klubu Stoplights z.s. pro MŠ.
  • Rada se seznámila s nabídkou na nabíjecí stanice a pro elektromobily a světla veřejného osvětlení.
  • Byl vzat na vědomí dopis Svazu měst a obcí s nabídkou družby s obcí ze Zakarpatí.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019”

Téma: Pořizování audiozáznamů ze zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

Hlavním cílem pořízení technologie nahrávacího zařízení má být zvýšení transparentnosti a dostupnosti sledovat průběh jednání Zastupitelstva, aniž by občan musel být daný den přítomen v jednacím sále. Občané mají dosud k dispozici pouze stručné formulace usnesení z jednání Zastupitelstva, kdy jejímu samotnému schválení předchází podrobná diskuse, o kterou je  občan, pokud není přítomen přímo na jednání, ochuzen. Ačkoliv je z jednání pořizován psaný záznam, není v možnostech zapisovatelů, přesně uvádět citace, ale pouze hlavní myšlenky vystupujících zastupitelů,

Pokračovat ve čteníTéma: Pořizování audiozáznamů ze zasedání Zastupitelstva města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na své 5. schůzi dne 10.12.2018

 1. Rada schválila úpravu odpisového plánu Školní jídelny pro rok 2018.
 2. Došlo ke schválení aktualizace knihovního řádu Městské knihovny, srovnání cen služeb schodného v rámci ostatních odborů úřadu a úpravu systému výzev za včasné nevrácení zapůjčených knih.
 3. Rada vzala na vědomí kontrolní zprávu vyhodnocující získané dotace v roce 2018.
 4. Byla schválena aktualizace vnitřní směrnice o rozpočtu města. Změny se týkají povinností vyvěšování dokumentů, změny názvosloví a povinností příspěvkových organizací v rámci novely zákona.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 5. schůzi dne 10.12.2018”