Návrh: Zrušit svoz směsného odpadu od domu

Pakliže by město chtělo výrazně snížit množství směsného odpadu, nabízí se možnost, stejně jako to je běžné na západě a v mnohých obcích i v ČR (např. v horských, švýcarský Rorbas), že odpad se sbírá do pytlů a ty se vozí např. do sběrného dvora nebo sběrných míst. Při zachování door to door svozu separovaného odpadu a snížením komfortu likvidace směsného odpadu, by občané byli motivováni k vyššímu třídění. … Pokračovat ve čteníNávrh: Zrušit svoz směsného odpadu od domu“

Rada města Slatiňany projednala na 148 schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 148. schůzi dne 14. 11. 2022:

 1. Uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku za rok 2022 a jmenovala členy inventarizačních komisi.
 2. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“. Po vyčištění pláně
  od náletových dřevin a dřevin určených v projektové dokumentaci k vykácení, bylo provedeno geometrické zaměření modelace terénu. Bylo vyčištěno a vykopáno daleko více,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 148 schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 147. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 147. schůzi dne 9. 11. 2022:

 1. Rada vyhověla žádosti nově zvoleného Zastupitele a pověřila ho možností
  oddávání a užíváním závěsného znaku se státním znakem při občanských obřadech.
 2. V různém Rada:
  1. vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna ZUŠ na den 8. 11.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 147. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi dne 31. 10. 2022:

 1. Rada města schválila dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen
  za poštovní služby a podmínky pro používání výplatních strojů mezi městema Českou poštou, s.p..
 2. Rada vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2022.
 3. Rada města zrušila Vnitřní směrnici – Zásady pro správu nemovitého majetku ve vlastnictví města. Směrnice z roku 2007 určovala pravidla pro veřejné zakázky,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 145. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 145. schůzi dne 12. 10. 2022:

 1. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb
  na frankovací stroj Frama Matrix F22 se společností XERTEC a.s. Roční cena
  4 840 Kč vč. DPH.
 2. Rada města schválila uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 a úhradě nákladů s tím spojených. Výše příspěvku zůstává stejná jako v předešlém roce,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 145. schůzi“