Informace o sběru elektrozařízení ve sběrném dvoře

Na základě dotazu ke shromažďování elektrozařízení p. Řezníčkové ze dne 10.3.2023 na stránkách www.slatinak.cz* bychom rádi informovali o stavu shromažďování elektrozařízení ze zpětného odběru a uvedli na pravou míru některé mylné informace, které zazněly v uvedeném dotazu.

Veškeré nakládání s odpady na sběrném dvoře města Slatiňany, který provozuje naše společnost Recycling – kovové odpady, a.s. má svoje přísná pravidla.

Sběrný dvůr města Slatiňany je provozován na základě smlouvy s Městem Slatiňany a podle Provozního řádu zařízení Schváleného Rozhodnutím krajského úřadu .

Pokračovat ve čtení „Informace o sběru elektrozařízení ve sběrném dvoře“