slatinanskenoviny.cz: Článek, který odmítli zveřejnit v Ozvěnách

článek Ach, ta zámecká lobby nedoporučila redakční rada Ozvěn Slatiňan, tedy místního radničního zpravodaje, zveřejnit v listopadovém vydání. Jako zdůvodnění redakční rada uvádí citujeme: “některé části článku se neslučují s ustanovením statutu Ozvěn Slatiňan, schváleného Radou města Slatiňany.” Bohužel, která konkrétní ustanovení to jsou, redakční rada neuvedla.

Naopak, tak jak se píše v onom statutu, by mělo platit, že Ozvěny Slatiňan vytvářejí prostor pro případnou veřejnou diskusi a komentáře vztahující se k dění ve městě a jeho místních částech.

Pokračovat ve čtení “slatinanskenoviny.cz: Článek, který odmítli zveřejnit v Ozvěnách”

Úvahy o zlu – Díl 6 – Sociální situace má mocný vliv na lidské chování

1984

George Orwell (1903 – 1950)

Román 1984 (byl napsán v roce 1947) asi nezná jen málokdo. Co v něm mimo jiné vyčteme.

  • Místo svobody jednání je zde výcvik k poslušnosti.
  • Místo svobody sdružování je zde společenská izolace, vynucená samota a síť slídilů.
  • Místo nezávislosti vlastního myšlení je zde newspeak, kontrola myšlení a myšlenková policie.
  • Místo vnímání a rozhodování na základě skutečnosti je zde popírání smyslových vjemů a kontrola skutečnosti.

Pokračovat ve čtení “Úvahy o zlu – Díl 6 – Sociální situace má mocný vliv na lidské chování”

Úvahy o zlu – Díl 5 – Lze navádět také k dobru?

PODLÉHÁME DVOJITÉMU PŘEDSUDKU, KTERÝ SPOČÍVÁ V PŘECEŇOVÁNÍ DISPOZIČNÍCH ANALÝZ A PODCEŇOVÁNÍ SITUAČNÍCH PROMĚNNÝCH.

ZLO VANDALISMU SE ŠÍŘÍ V ANONYMNÍM PROSTŘEDÍ.

Anonymita může udělat z nás všech vyslovené vandaly.

Když se lidé starají o to, co se děje v jejich okolí, dokonce i o cizí osoby a majetek, vandalismus klesá. Toto starání je reciproční, lidé očekávají, že ostatní zase pohlídají jejich majetek.

Opět bylo provedeno několik pokusů. Např.

Pokračovat ve čtení “Úvahy o zlu – Díl 5 – Lze navádět také k dobru?”

Úvahy o zlu – Díl 4 – Lokalizace zla

Na lidi s antisociálním a nenormativním chováním se snažíme působit výchovou či terapií, nebo je ze společnosti vyloučit uvězněním, vyhnáním či popravením. Tato lokalizace zla do vybraných jedinců nebo skupin má tu sociální ctnost, že činí společnost nebo její instituce bezúhonnými. Tímto soustřeďováním se na lidi jakožto příčiny zla tak zbavuje viny společenské struktury a politická rozhodování.

Tím se přispívá k rozvoji chudoby, rasismu, sexismu a sektářství.

Existuje nějaká neprostupná hranice,

Pokračovat ve čtení “Úvahy o zlu – Díl 4 – Lokalizace zla”

Úvahy o zlu – Díl 3 – Obyčejní lidé se přes noc stávají vrahy

Tak tedy známe oba slavné pokusy. Zopakujme si, co z nich vyplývá.

  • LIDSKÉ ČINY MOHOU PODLÉHAT VLIVU SITUACÍ,
  • KTERÝ MŮŽE BÝT MOCNÝ.
  • OBYČEJNÍ A DOBŘÍ LIDÉ SE MOHOU CHOVAT „ZLÝMI ZPŮSOBY“, DOJDE-LI K ZAPOJENÍ ČI ODPOJENÍ TÉ ČI ONÉ SITUAČNÍ PROMĚNNÉ.
  • TÁŽ LIDSKÁ MYSL, KTERÁ TVOŘÍ ZÁZRAKY TECHNOLOGIE A NEJKRÁSNĚJŠÍ UMĚLECKÁ DÍLA, JE PRÁVĚ TAK ZODPOVĚDNÁ ZA ZVRÁCENOST SVÉ VLASTNÍ DOKONALOSTI. 
  • KDOKOLI MŮŽE BÝT ZÍSKÁN KE ZLÝM SKUTKŮM,

Pokračovat ve čtení “Úvahy o zlu – Díl 3 – Obyčejní lidé se přes noc stávají vrahy”

Téma: Úvahy o zlu

Vážení čtenáři

Často se divíme, kde se kolem nás bere tolik zla. A často se neshodneme, co vlastně zlo je a co není. Pokusím se v následujícím textu nad fenoménem zla trochu zamyslet. To, co vám nabízím ke čtení a k přemýšlení jsou myšlenky a texty, které jsem posbíral během mnoha let z různých knížek, z časopisů Psychologie, z přednášek na trenérské škole FTVS a Sociálně právního institutu v Mostě, z mnoha školení a kurzů během dvaceti let práce v sociální oblasti,

Pokračovat ve čteníTéma: Úvahy o zlu”

Úvahy o zlu – Díl 2 – Milgramův experiment

Nyní se podíváme pokus Milgramův.

Test Stanleyho Milgrama z roku 1963 na univerzitě v Yale

Milgramův experiment je název pro pokus amerického sociálního psychologa Stanleyho Milgrama, jež se v roce 1963 pokusil experimentálně ověřit, jak daleko jsou lidé schopni zajít ve své poslušnosti k autoritě. Milgram se tak pokusil přispět k vysvětlení psychologických příčin holokaustu. Výsledky tohoto experimentu byly šokující.

Pokračovat ve čtení “Úvahy o zlu – Díl 2 – Milgramův experiment”

Úvahy o zlu – Díl 1 – Stanfordský vězeňský pokus

Na úvod seriálu o zlu je nutné připomenout dva slavné psychologické pokusy. Jeden je nazýván STANFORDSKÝ VĚZEŇSKÝ POKUS a provedl ho v roce 1971 americký psycholog Philip Zimbardo. Již v roce 1963 ale provedl svůj pokus další Američan Stanley Milgram. Zimbardo chtěl dokázat – a dokázal, že zlo je v úplně každém člověku a záleží jen na okolnostech, zda se projeví či neprojeví. Milgram zase dokázal, že člověk lehce podlehne autoritě a je schopen pod jejím vedením nebo s jejím schválením páchat ty nejhorší zločiny.

Pokračovat ve čtení “Úvahy o zlu – Díl 1 – Stanfordský vězeňský pokus”

Může něco otřást s Burešem?

Andrej Bureš je náš bezesporu nejsilnější premiér od listopadu 1989. Vím, že to jeho odpůrci slyší neradi, ale to na faktu nic nemění. Neříkám nejlepší, nýbrž nejsilnější. Jiní by se pod takovým tlakem už dávno sesypali. On ne. Je stále jako skála.

Střety zájmů, tlak od Evropské komise, Lex Babiš, masívní demonstrace statisíců lidí, Milion chvilek, články proti němu, celé knihy (vyšlo jich nejméně pět), filmy, nepřetržitá kritika od opozice, Čapí hnízdo a spousta dalších afér jeho samotného nebo jeho blízkých soudruhů,

Pokračovat ve čtení “Může něco otřást s Burešem?”

10.-15.10.2020 Nasavrky: Toulky krajinou Ticha – výstava a kniha fotografií Libora Blažka

Libor Blažek, jenž před dvěma roky nešťastně zahynul ve věku 54 let, byl ve Slatiňanech všeobecně známou postavou. Většina našich občanů ho znala jako šikovného a ochotného zahradníka, mnohým kácel nebo prořezával staré stromy, pracoval i pro město. Ti starší si ho možná vybaví jako velmi dobrého běžce, ale jen skupina jeho nejbližších věděla, že Libor byl také vynikajícím fotografem. Vystudoval dvouletou školu výtvarné fotografie a specializoval se zejména na přírodu. Za svého života měl čtyři samostatné výstavy a jeho fotografie se objevili v řadě přírodopisných časopisů,

Pokračovat ve čtení10.-15.10.2020 Nasavrky: Toulky krajinou Ticha – výstava a kniha fotografií Libora Blažka

Pohledy nevzdělaného plebejce na proticovidová opatření

Pohled zdravotní

O tom, že roušky brání přenosu infekce nebo ho alespoň minimalizují, nepochybuji.  Či přesněji, zpomalují její šíření v populaci. Roušky virus nezničí, nevyženou ho někam do vesmíru. Virus tu bude v záloze čekat

Pokračovat ve čtení “Pohledy nevzdělaného plebejce na proticovidová opatření”