Automatický dávkovač chemikálií do kanalizace Trpišov za 0,4 mil.

Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Trpišov Čerpací stanice odpadních vod (čsov) 4 – systém automatického dávkování chemikálií“ Rada města vybrala jako dodavatele společnost Komplex CR s. r. o., s nejnižší nabídkovou cenou 429145 Kč vč. DPH. Město obdrželo celkem 2 nabídky.1

Doplnění systémem automatického dávkování chemií má zamezit šíření zápachu, na který si stěžují obyvatelé Trpišova.2

  1. Rada města Slatiňany projednala na 130. schůzi – slatinak.cz[]
  2. Stanislav Šťastný: INFORMACE K INVESTICÍM VE II. POLOLETÍ 2022 – Ozvěny 7/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.