Návrh: Babičky do školky

V Pardubicích už 10 let funguje projekt, ve kterém aktivní senioři pomáhají v mateřských školách. Jedná se především o ženy, které s dětmi tráví čas hraním, čtením, oblékáním nebo krmením. Odměnou jim je smysluplné trávení volného času a radost z dětí. Děti naopak lépe snášejí odloučení od rodičů, zvláště menší děti po prázdninách.1

Co vám to dává? Trošku omládnu. Nikdo se tady nebaví o nemocech, jako když se sejdeme my důchodci.1

Ve Slatiňanech dochází do školky Děvčátka Momo seniorka Marie Kyselová z nedalekého pečovatelského domu (shodou okolností o ní vyšel článek také v posledních Ozvěnách 11/2023). Pokud jí to zdravotní stav dovolí, chodí jednou týdně číst dětem pohádky, které připraví učitelky. Marie Kyselová s tím začala před více než deseti lety, kdy jí o to požádala babička jednoho z dětí, a chodí tam ráda dodnes. Některé děti si jí pamatují a vřele zdraví i mnoho let po odchodu ze školky.2

V městské mateřské škole se seniory zatím nespolupracují, nicméně o této aktivitě vědí a v budoucnu ji nevylučují3.

  1. Senioři z Pardubic pomáhají v mateřských školách. Radnice hledá další zájemce | Pardubice (rozhlas.cz)[][]
  2. MK telefonicky 16/10/2023[]
  3. ředitelka ET telefonicky 16/10/2023[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.