Téma: Balvany v krajnici ve Školské ulici

Parcelní číslo: 188/17; Obec: Slatiňany [572268]; Katastrální území: Slatiňany [749796]; Číslo LV: 1274;Výměra [m2]: 46; Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí; Mapový list: DKM; Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě; Způsob využití: ostatní komunikace; Druh pozemku: ostatní plocha; Vlastníci, jiní oprávnění; Vlastnické právo Podíl

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.