Balvany v krajnici ve Švermově ulici proti sídlišti

Na městském pozemku1 ve Švermově ulici proti parkovišti u bytovek vedle rodinného domu 23 jsou už několik let umístěny balvany, pravděpodobně proti parkování.

Silniční správní úřad není příslušný vést řízení o odstranění pevné překážky dle zákona o pozemních komunikacích, protože kameny nejsou umístěny v tělese komunikace (na silničním pozemku). 4

  1. Informace o pozemku; Parcelní číslo: 665/3; Obec: Slatiňany [572268]; Katastrální území: Slatiňany [749796]; Číslo LV: 10001; Výměra [m2]: 1780; vlastník: Město Slatiňany[]
  2. Parcelní číslo: 165/11 KÚ: Slatiňany [572268][]
  3. Petr Lukáš je člen komise pro životní prostředí[]
  4. referent dopravy a živ. prostředí – zmapujto.cz: fotohláška kameny v krajnici 23.11.2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.