Téma: Bezbariérový vstup do školy – staré budovy

Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky a stavba nového přístupu pro hendikepované. Jedná se o zakázku na stavební práce, která budou realizovány v rámci modernizace ZŠ Slatiňany. Akce je navázána na dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.1

  1. Rada města Slatiňany na své 39. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.