Bezďácké doupě ve skalách je uklizené

Ukliďme Česko logo

V rámci akce Ukliďme Česko uklízela skupina dobrovolníků minulou sobotu Škrovád a okolí.

Počasí se vydařilo a sešlo se dostatek lidí, takže kromě Škrovádu a okolí se podařilo zlikvidovat také přístřešek vytvořený z odpadu ve skalách proti mlýnu Skály, který zde strašil již mnoho let.

Ukliďme Česko – ukliďme Škrovád – doupě
Ukliďme Česko – ukliďme Škrovád
Ukliďme Česko – ukliďme Škrovád – hromada po doupěti
Ukliďme Česko – ukliďme Škrovád
mapa ponechaného odpadu

Dobrovolníci vytřídili asi 40 kg plastů, skla a kovů.

Úklid organizoval Okrašlovací spolek a pomohla také údržba města, která odvezla větší hromady směsného odpadu z míst, odkud ho nebylo snadné odnést v ruce.


společná fotka z vedlejší akce Ukliďme Slatiňany – zdroj: slatinanskenoviny.cz

Ve Slatiňanech chodila ještě jedna skupina pod hlavičkou Skautu, která se sešla u Základní školy. Více se tomu věnuje článek v novém portálu Sedmy Slatiňanské noviny zde.

Portál dále uvedl, že k úklidu se též v pátek připojily některé třídy Základní školy a oddíly Junáka.


Ve Vlčnově byla v

rámci téže akce uklizena snad nejznámější černá skládka v regionu – podle větrolamu od kruhového objezdu ke křižovatce na Tři bubny. Jak řekl organizátor této akce, kronikář místní části René Novák, příjemně ho překvapil zájem spoluobčanů o účast na akci. Nacházeli zde dokonce odpadky ještě ze socialismu. Z odpadků vytvořili dvě hromady, odvezly Technické služby Chrudim.

ukliďte Česko ve Vlčnově

morana

Po úklidu ve Škrovádu přivítal Okrašlovací spolek symbolicky jaro vhozením morany do řeky.

Jeden komentář u “Bezďácké doupě ve skalách je uklizené”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.