Téma: Bezdomovci

V České republice se na jaře 2019 vyskytovalo celkem zhruba 23830 osob bez domova, z toho 2600 dětí.

Zhruba polovina sčítaných osob bez domova žije „venku“ či využívá přechodné nízkoprahové noclehárny pro osoby bez přístřeší. Kategorie venku zahrnuje osoby žijící na ulici nebo ve veřejném prostoru bez příbytku, např. ve stanech, autech, vagónech, podmostích, squatech, cizích zahradních chatkách, garážích, sklepech. Zbývající polovina využívá sociálních a ubytovacích služeb a pobývá v azylových domech, obecních ubytovnách pro osoby bez přístřeší, v domech na půl cesty, nebo se aktuálně v době sčítání nacházela v nemocničních zařízeních (nejčastěji v psychiatrických léčebnách) a ve vězeňských zařízeních.

Mezi sčítanými osobami bez domova výrazně převažují muži – 8 z 10 osob bez střechy přespávajících venku a v noclehárnách jsou právě muži. V azylových domech je podíl žen vyšší, žije v nich 30 % žen, 38 % mužů a 32 % dětí. Nejvíce osob bez domova sčítaných kategorií žije v Moravskoslezském kraji (asi 3 540), v Hlavním městě Praze (přibližně 3 250) a v Jihomoravském kraji (2 450). Vyplývá to ze závěrů průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, který v těchto dnech vydal publikaci Sčítání osob bez domova v České republice 2019.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.